1. Tryg Magasinet

Unngå brannulykker i julen

Vi er ekstra utsatt for brann i desember. Med bruk av all slags julebelysning, stress i forbindelse med matlaging, og fyrverkeri til å avslutte det hele, har du mange gode grunner til å tenke gjennom brannsikkerheten før jul.

Her er noen råd til hvordan du kan unngå brann, og hva du skal gjøre når uhellet er ute.

julelys

 • Gå aldri fra levende lys. Pass ekstra godt på hvis det er barn tilstede. Slokk lysene hvis du forlater rommet. 

 • Ikke bruk levende lys sammen med juledekorasjoner eller antennelige lysmansjetter.

 • Sjekk regelmessig at du har fungerende røykvarslere. Det skal være en i hver etasje, og helst en i hvert rom. 

 • Ha slokkemiddel lett tilgjengelig i boligen. Sørg for at alle vet hvordan det brukes, og sjekke utstyret hvert kvartal.

 • Hold rømningsveier ryddige, og gjennomfør en brannøvelse hjemme. 

Jul på kjøkkenet

 • Forlat aldri komfyren under tilberedning av mat, må du gå fra komfyren, slå den av.

 • Hold barn unna komfyren når den er i bruk.

 • Rengjør filteret i kjøkkenviften.

 • Ha slukkeutstyr som brannteppe eller en håndslokker tilgjengelig. Fettbranner skal ikke slukkes med vann.

 • Hold mat under tilberedning i ovnen med oppsyn. Ikke forlat huset selv om du har mat som skal tilberedes over flere timer. Det kan få fatale følger om du ikke når hjem i tide.

Elektrisk julebelysning

 • Følg alltid bruksanvisningen for belysningen, og bruk den kun til det den er beregnet for. 

 • Slå alltid av julebelysningen om natten og når du ikke er hjemme. 

 • Sjekk at pærer og ledninger er i orden. Lyslenker med seriekoblede lys er utsatt for overspenning og oppheting om en av pærene ryker.

 • Bruk aldri lyspærer som er sterkere enn det lampen er beregnet for. 

 • Ikke plasser elektrisk belysning for nært eller i direkte kontakt med brennbart materiale. 

 • Belysning som skal brukes utendørs, må være spesielt egnet til dette formålet.

 • Ikke lek "hobbyelektriker" ved for eksempel å kutte slynger av belysning og koble sammen med andre ting.

Røykvarslere redder liv hvert år

 • Sørg for å ha tilstrekkelig antall røykvarslere, helst én i hvert rom.

 • Test røykvarslerne jevnlig med testknappen, helst hver måned.

 • Bytt batteri en gang i året, og rengjør røykvarslerne årlig.

 • Røykvarslerne varer ikke evig, bytt de ut hvert 10. år.

 • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.

 • I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.

Ha én eller helst flere optiske røykvarslere med trådløs sammenkobling. Disse kan kjøpes både enkeltvis og i sett. Sjekk på emballasjen at røykvarsleren er godkjent med CE-merke og henvisning til standarden «NS-EN 14604».

Optiske røykvarslere reagerer i mange tilfeller raskere enn ioniske røykvarslere. At røykvarslerne er sammenkoblet, betyr at alle går i alarm samtidig, straks én av dem oppdager røyk. Alternativt kan du ha et brannalarmanlegg tilknyttet en hussentral, et alarmselskap eller direkte til brannvesenet.

Vi hjelper deg med forsikring

Få tilbud på forsikring