Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

 1. Tryg Magasinet

Slik unngår du skader på hus og hytte i vinterhalvåret

Vinteren kan gi både store snømengder og hard frost. Dette kan medføre problemer som frosne vannrør, snøpresskader på hus, og vannlekkasjer som følge av frostsprengte vannrør. Med litt forberedelser kan disse og andre skader relatert til vinteren enkelt forebygges.

Hytte i vinterlandskap

Pass på dette når kulden kommer:

 • Koble fra hageslange og steng av utekran.

 • Sjekk at åpninger som ventiler o.l. er sikret slik at rotter og mus ikke kommer inn i bygget.

 • Rengjør takrenner og nedløpsrør.

 • Sørg for snømåking av tak, balkong og terrasse for å unngå skade på bygningen som følge av snøpress, snøras eller snøsmelting. 

 • Hold utvendige avløp åpne slik at smeltevann kan renne vekk.

 • Sørg for tilstrekkelig oppvarming av huset. Minimum 10-12 grader.

 • Skift batterier i alle røykvarslere og sjekk at de virker.

 • Se til at rør i rom uten oppvarming, loft, kjeller og lignende er isolert.

 • Steng hovedstoppekranen om huset står ubebodd eller når du drar på ferie. 

 • Når hytten ikke er bebodd, skal hovedstoppekran for vann være stengt og egen vannpumpe skal være avslått. Innvendige vannledninger og sanitærutstyr skal være nedtappet når det er nødvendig for å unngå frostskade.
   

Meld skade på nett

Meld skade på bygning og innbo