1. Tryg Magasinet

Slik bruker du livbøyen

Tryg-bøyen kan redde liv. Se filmen og les de enkle reglene for hvordan du bruker livbøyen i en nødssituasjon.


 

Slik går du frem:

  1. Ta bøyen ned fra opphenget. Dra linebeholderen til deg slik at den blir frigjort fra bøyen.

  2. Legg gjerne plastbeholderen på bakken, og sett en fot på den. Da har du begge hendene fri og får mer kontroll på kastet. Bruk den ene hånden til å styre retningen og den andre til å kaste med. Sikt rett foran den som trenger hjelp.

  3. Når vedkommende har fått tak i bøyen, ber du personen legge seg inn i den. Om det ikke går, kan vedkommende også henge på slep etter bøyen. Dra forsiktig mot land.

  4. Hjelp personen på land. Pass på at ditt eget tyngdepunkt er så lavt som mulig, slik at du ikke selv faller i vannet. Rop eventuelt om hjelp.

  5. Ring etter hjelp (tlf. 113) dersom vedkommende er uklar og ikke kan gjøre rede for seg eller har svelget mye vann. Kontakt alltid lege dersom det gjelder barn under 8 år.

Kontakt gjerne Tryg dersom bøyen har vært i bruk. Vi vet at den allerede har vært nyttig i over 1000 tilfeller der liv har stått på spill.

Icon-pdf Last ned illustrert plakat (krever Adobe Acrobat Reader eller tilsvarende)