Nettsiden vår blir snart enda bedre
Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal. Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

 1. Tryg Magasinet

Slik blir hytten din klar for vinteren

Antall frost og vannskader på hytter øker for hvert år, til tross for økt fokus på vedlikehold og forebygging. Uavhengig om du har hytte på fjellet eller i lavlandet, så er finnes  det enkle grep for å unngå kjedelige hendelser. 

Rød hytte i snødekt vinterlandskap

 

De to siste årene har vi registrert over 60 prosent økning i erstatninger som følge av frostskader på hytter. Det er en markant økning i antallet frostskader, og de blir stadig dyrere å utbedre. I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt, og for mange hytteeiere blir slike minusgrader kostbare.
Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring

Sårbare for strømbrudd

Mange av frostskadene skyldes at hyttene ikke har vært tilstrekkelig oppvarmet, at man ikke har stengt av vannet eller at vinduer har vært åpne i nærheten av uisolerte vannrør. Det er ikke bare eldre hytter som rammes, men også moderne hytter. Noen er gjerne utstyrt med muligheter for å fjernstyre varmeovner, men slike systemer er sårbare ved strømbrudd.
 
– For boliger generelt ser vi en kraftig økning i antall frostskader i fjor sammenlignet med året før. Vi snakker flere hundre prosent. Det er spesielt når minusgradene blir liggende i lengre perioder at de verste frostskadene oppstår. En liten vannlekkasje kan utvikle seg til en omfattende og dyr vann- og frostskade hvis det ikke blir tatt hånd om umiddelbart, sier han.

Krav til oppvarming

Det stilles i dag krav til at boliger skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader, og slurver man med dette risikerer man avkortning i forhold til et eventuelt erstatningsoppgjør. For hytteeiere er det et absolutt krav at vannet skal være avstengt når hytta står ubebodd.
 
– Antallet frostskader henger selvsagt sammen med hvor kald, og ikke minst, hvor langvarig vinteren er. Med klimaendringer vil vi trolig oppleve lengre perioder av kulde og tørke, og dermed øker risikoen for at antallet frostskader på hus og hytter vil stige ytterligere. Det blir derfor enda viktigere i fremtiden at bolig- og hytteeiere husker på å stenge av vannet med stoppekran og tømme vannrørene for å unngå vann- og frostskader på vinteren, sier Setnes.

Vintersjekkliste for hytteeiere

 • Steng hovedkranen. Pass på å åpne for eksempel kjøkkenkranen etterpå og tøm rørene for vann hvis du skal reise bort i lengre perioder.
 • Sjekk kjellervinduer og ventiler. Luft kort og effektivt fremfor å sette vinduer på gløtt.
 • Tett igjen hull og åpninger for å hindre skadedyr. Fugler og gnagere søker gjerne inn i varmen hvis de kan, og de kan gjøre stor skade mens du er borte fra hytten.
 • Tøm og steng vannet i utendørskranen og koble fra hageslangen og lignende for vinteren.
 • Fjern alle løse gjenstander fra tomten. I en storm kan de gjerne bli tatt av vinden og gjøre skade som du blir ansvarlig for.
 • Steng spjeldet til peisen.
 • Sørg for åpne og frie veier i takrenner og grøfter.
 • Inspiser hytten etter store nedbørsmengder. Tung snø kan gjøre stor skade. Måk taket jevnlig.
 • Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom, også når du ikke er i hytten..
 • Har du rør i krypkjeller eller på kaldloft? Forhør deg med rørlegger om isolerings- og oppvarmingsløsninger.
 • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning. Tomme vannlåser kan føre til at lukt fra avløpsrøret siver inn i hytten.
 • Har du varmeovn på i ubebodd hytte så husk at strømbrudd vil medføre fare for frost.