Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

  1. Tryg Magasinet

Hyttebranner for milliarder

Nordmenn strømmer til hyttene sine i påsken, og samtidig stiger risikoen for hyttebrann. De ti siste årene har det vært branner i hytter og fritidsboliger for over to milliarder kroner. 

Bare i fjor ble det utbetalt erstatning på 295 millioner kroner, nær det dobbelte som i 2013, viser tall fra Finans Norge.

– Moderne hytter ligner mer og mer på helårsboliger med alle fasiliteter som parkett og varmekabler, baderom og kjøkken. Dermed kan kostnadene ved en hyttebrann bli store. Brenner det på hytta kan du ikke forvente å få hjelp til å slokke.

Mange hytter ligger avsides til, og det kan ta lang tid for det lokale brannvesenet å rekke frem. Da er det avgjørende at hytta har rikelig med slokkeutstyr.
Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening

15000 hytter mangler slokkeutstyr

Tidligere undersøkelser i regi av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring viser at 8000 hytter mangler røykvarslere og hele 15.000 hytter mangler slokkeutstyr. I fjor var det over 1200 hyttebranner i Norge, og undersøkelser tyder på at mange hytteeiere unnlater å bruke fagfolk til å ordne strøm- og rørleggerarbeid på hytta.

– Mangler man både røykvarsler og slokkeutstyr kan en hyttebrann ende i en katastrofe. Vi ser i tillegg alvorlig på at mange selv utfører elektriker- og rørleggerarbeid på hytta. Ikke bare risikerer en skader, man risikerer i tillegg å få redusert erstatning på forsikringen dersom noe skjer, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.
 

1200 hyttebranner årlig

Brannstatistikk viser at det er rundt 1200 hyttebranner hvert år i Norge, og undersøkelser viser at mer enn 30.000 hytteeiere har opplevd brann på nært hold de siste ti årene. Det er påbudt med røykvarsler og slokkeutstyr i alle boliger, inkludert hytter.

– Nordmenn er glade i hyttene sine og bruker dem mye. Det finnes vel 450.000 hytter i Norge, og nær 70 prosent av hytteeierne bruker hytta både sommer og vinter.

Det er like strenge krav til brannsikkerhet i en fritidsbolig som det er i en ordinær bolig.
Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening

Trøndelag topper

De største erstatningsutbetalingene for brann i hytter og fritidsbolig i 2018 fant sted i august, mars og juli. Færrest branner var det i desember og januar. Fylkesvis var det flest branner i Trøndelag, Buskerud, Nordland, Hordaland og Oppland. Færrest branner var det i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Vestfold.

I påsken vil rundt 50 brannvesen i hele landet være ute og treffe hyttefolket for å oppfordre til mer fokus rundt brannsikkerhet på hytta. De vil samtidig dele ut kampanjemateriell. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.
 

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

  • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.
  • Ha alltid ekstra batterier i reserve.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
  • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte.
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
  • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr.
  • Bruk godkjent fagfolk til utbedringer som krever dette.

 

Undersøkelsen som avdekker at mange hytteeiere unnlater å bruke fagfolk til å ordne strøm- og rørleggerarbeid på hytta er gjennomført i mars 2018 og formidlet via Facebook. 1750 eiere og brukere av hytter i Norge svarte på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Vi forutsetter at respondentene i undersøkelsen gir et representativt utvalg.