Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

  1. Tryg Magasinet

Glad for at NAV snur etter kritikk

Tryg Forsikring er tilfreds med at NAV har snudd i saken om å slutte å tilby komfyrvakt som brannforebyggende hjelpemiddel for eldre og andre risikoutsatte grupper.

Kjøkken totalskadet av brann

Vi er glade for at NAV har revurdert dette og nå vil fortsette å tilby komfyrvakt til personer med nedsatt funksjonsevne. Tre av fire som omkommer i branner tilhører risikoutsatte grupper og nær halvparten av alle brannutrykninger til boliger skyldes komfyrbranner. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.
Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring

Kutter strømmen automatisk

Årlig bestiller NAV vel 8000 komfyrvakter som et hjelpemiddel mennesker med nedsatt funksjonsevne kan søke om å få eller låne, dekket av Folketrygden. Undersøkelser viser at kun én av fem husstander har komfyrvakt.

– Med en komfyrvakt kuttes strømmen automatisk dersom det er fare for brann. Det er et effektivt hjelpemiddel for spesielt eldre og pleietrengende med nedsatt funksjonsevne. Når så mange i risikogruppen omkommer i brann er det riktig og viktig at disse fremdeles kan tilbys komfyrvakter gratis via hjelpemiddelsentralen, sier han.

Redder liv

I fjor omkom 39 mennesker i brann i Norge. Kostnadene for forsikringsbransjen ved brann i 2018 var over 5 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge.

– Kostnadene ved branner er store, mange boliger blir totalskadd. I tillegg blir mange hundre personer fysisk skadet i bygningsbranner hvert år. Komfyrvakt er en av de viktigste nyskapninger innen brannsikkerhet. I tillegg til røykvarslere er komfyrvakt en rimelig livsforsikring alle bør ha, sier Opedal.

NAV har besluttet å fortsette med ordningen i to år til. Personer med behov for komfyrvakt kan søke om å få det dekket av folketrygden. Tilbudet er spesielt rettet mot personer med varig nedsatt funksjonsevne.