1. Tryg Magasinet

Er du rammet av flom?

Flom kan medføre svært store skader og gjøre sikre områder farlige for ferdsel. Prioriter liv og helse. Materielle verdier kan stort sett erstattes. Om nødvendig kan politi og brannvesen kontaktes for å sperre av og sikre skadestedet.

Meld flomskaden her
 

Hage fyllt med vann.

Slik gjør du ved flomskader

  • Sørg for å sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår.

  • Koble fra strøm i bygget/berørt etasje, vann leder strøm og kan gi alvorlige skader.

  • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper.

  • Sett opp dører og vinduer slik at uttørkingen går fortere. La innvendige dører stå åpne. 

  • Riv ut gulvbelegg/tepper som er skadet av vannet.

  • Vask slam og rengjør. Rydd unna skadet innbo og gi tilkomst for sanering. 

  • Ikke ta i bruk elektrisk anlegg og utstyr før det er kontrollert av elektriker. 

  • Sjekk at avløp ikke er tett før bygningen tas i bruk. Kontakt din lokale rørlegger om du er i tvil eller trenger hjelp til å sjekke eller stake opp rørene.
     

Erstatning etter flom

I mange tilfeller sender vi en takstmann på befaring for å vurdere skadene. Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. Ta bilder eller film av skaden. Disse kan hjelpe oss å vurdere erstatningssummen.
 

Slik dekkes naturskader i Norge

Les mer om erstatning ved naturskader på Norsk Naturskadepool sine sider.
 

Melde skade?

Du kan enkelt melde skade via vårt skademeldingsskjema på nett.

Meld flomskaden her