Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

En trygg havn hos en natteravn

Ungdommer på et busstopp med en voksen Natteravn

Du har sikkert sett dem, vandrende på kvelds- og nattestid gatelangs i sentrum av byer og tettsteder for å være til stede der ungdommer ferdes. De er frivillige som ønsker å forebygge og dempe uønskede hendelser med å ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. Det er når det går galt at unge trenger en trygg havn hos en natteravn.

Natteravnene Norge er en sammenslutning av lokale natteravnsgrupper over hele landet. Fra Svalbard til Sørlandet, i de store og mindre byene, og i mange lokalsamfunn.

En viktig del av Tryg sitt samfunnsansvar

– Vi i Tryg er stolt over å støtte Natteravnene Norge fordi vi har et samfunnsansvar. Derfor bistår vi over 250 natteravnsgrupper over hele landet med blant annet utstyr og en beskjeden driftsstøtte. Dette er vanlige mennesker, foreldre og andre, som frivillig bruker av sin fritid til å gå natteravn for å gjøre en sosial innsats i sitt lokalmiljø, sier Nina Wolff i Tryg Forsikring.

Moelv har utfordringer med å få nok Natteravner

Elene Wessel
    Elene Wessel,
    styremedlem i Moelv Frivilligsentral

Natteravnene Moelv er et samarbeid mellom Frivilligsentralen og FAU ved Moelv Ungdomsskole i Innlandet fylke. Det er foreldrene på skolen som går Natteravn, men det er et tett samarbeid mellom Frivillighetssentralen, FAU og skolen.

- Det er stadig utfordringer med å få tak i nok mennesker til å gå Natteravn her i Moelv, og samtidig ser vi et økende behov for at vi er til stede, sier Elene Wessel, mor og styremedlem i Moelv Frivilligsentral. - Det er en trygghet for ungdommen å vite at vi er der fredag kveld, og i forbindelse med arrangementer. De unge synes det er hyggelig å snakke med oss, og det er en kjempefin måte for oss voksne å bli kjent med både ungdommen og andre voksne i nærmiljøet. Vi skulle gjerne hatt et enda tettere samarbeid med næringslivet i byen vår også, avslutter Wessel.

Det ble nødvendig å starte opp igjen

En av landets største natteravnsgrupper finner en i Rådal i Bergen, der nær 1600 har gått natteravn siden 2019. I en annen bydel, Fyllingsdalen, startet Natteravnene opp igjen for noen år siden da det ble klart at bybanen skulle gå dit. Den åpnet i november i fjor.

Trond Walker
    Trond Walker,
    leder i Natteravnene

– Vi har sett at bybanen har resultert i økte ungdomsproblemer for eksempel ved Lagunen kjøpesenter i Bergen, og derfor startet vi opp igjen en natteravnsgruppe som skal dekke Fyllingsdalen og naboområdet Bønes. Hittil har vi sett få tegn til at tilreisende ungdommer kommer på kveldstid, men det kan endre seg utover våren og sommeren, sier leder Trond Walker.

Natteravnene har en over 30 års lang historie i Norge, og det er grundig dokumentert at tilstedeværelsen av trygge og tillitsskapende voksne har en forebyggende effekt mot ungdomskriminalitet.

– I Fyllingsdalen og Bønes er målgruppen ungdommer som går i 6. trinn til og med 10. trinn på skolen. Vår natteravnsgruppe består av foreldre, besteforeldre og voksne som alle deler et samfunnsengasjement og ønsker å ta et forebyggende ansvar. Samtidig blir vi kjent med hverandre. Vi har også en god dialog med skolene, og deltar av og til på rektorenes nettverksmøter, noe som er veldig nyttig, sier Walker.

Voksen trygghet

Det er kun voksne som får være natteravner, og man trenger ingen spesiell utdannelse eller erfaring. Mange natteravnsgrupper er sterkt tilknyttet Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU, ved skolene i nærområdet.

– De senere årene har vi sett en økning av FAU-drevne grupper der samarbeidet mellom skole, rektor, foreldre og FAU er viktig. Felles for alle er at de handler om å bry seg om det som skjer i nærmiljøet, og skape trygghet og tilhørighet for de unge. Mange steder har skoler gått sammen for å organisere natteravningen, og en natteravnsgruppe kan bestå av flere skoler. På denne måten dekker man et større område, og man er flere som kan gå natteravn, sier Wolff.

FAU og skolene gjør en forskjell

Utdanningsforbundet, som organiserer over 190.000 lærere og ledere, mener Natteravnene utgjør en viktig trygghet for barn og unge etter skoletid, og i helgene.

– Man må bare la seg imponere av alle ildsjelene landet rundt som bruker av deres tid til å være til stede der barn og unge ferdes. Natteravnenes arbeid bidrar til større trygghet for elevene. Ved å ha natteravning får man utvekslet erfaringer med andre foreldre og kjennskap til hvor ungdommen oppholder seg, sier Kari Tømmerås i Utdanningsforbundet.

Natteravning skaper større forståelse

Nina Wolff
    Nina Wolff, Tryg Forsikring

Natteravning er tuftet på frivillig innsats fra voksne som ønsker å gjøre en sosial innsats i lokalmiljøet. Mange foreldre som går natteravn får et innblikk i barnas verden utenfor hjemmets trygge vegger, og en større forståelse for utfordringene deres barn står i.

– Noen steder har man dagravner som vandrer på dag og ettermiddagstid, for å skape større trygghet og motvirke uønskede episoder blant ungdom som samles ved lokale kjøpesentre og knutepunkter, eller i nærheten av skolene eller langs skoleveien, sier Wolff.

I tillegg til natteravner og dagravner finner man også MC-ravner, som selvsagt er natteravner som kjører motorsykkel. Slike grupper finner en over hele Norge. MC-ravnene er motorsykkelentusiaster som kombinerer hobbyen sin med å gjøre en viktig innsats i lokalsamfunnet, og er årlig til stede på flere russearrangementer.

Ikke medlem i Utdanningsforbundet?

Utdanningsforbundet er Norges største forbund for utdanningssektoren. De forhandler lønns- og arbeidsvilkår for deg og 190 000 medlemmer innen skole, barnehage og resten av utdanningssystemet. Faglig fellesskap, medbestemmelse og forhandlingskraft oppsummerer noen grunner til å være medlem. Utdanningsforbundet dekker hele utdanningsfeltet, og har en sentral rolle i utdanningspolitikken.

Som medlem får du også tilbud om kurs og rimelig boliglån, i tillegg til muligheter for stipend. Du får også et sosialt fellesskap gjennom din lokale fagforening. Les mer på udf.no.

Tryg er forsikringsleverandør for Utdanningsforbundet, og leverer forsikringer til ekstra gode priser. Les mer om fordelene på tryg.no.

(Foto: Stian Bye Høgsveen, Natteravnene og Tryg Forsikring)