1. Tryg Magasinet

Dette gjør du ved stormskader

Nedblåste trær, avrevne tak og vannskader er ikke uvanlige etter en storm. Å komme fort i gang med sikring og skadebegrensning er viktig for at skadene ikke skal bli større.

Sikkerhet først

  • Steng hovedbryter/skru ut hovedsikring dersom det er skade på det elektriske anlegget. Kontakt elektriker for kontroll og eventuelle reparasjoner.

  • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker

  • Sett opp varsel ved konstruksjoner som står i fare for å rase sammen.

  • Det kan være stor fare forbundet med å fjerne veltede trær. Tilkall eventuelt brannvesenet for å få hjelp.

 

Begrens skadene

  • Skader på tak og vegger bør dekkes til for å unngå at vann trenger inn i bygningen.

  • Dersom det er kommet vann i bygningen – iverksett tørking. Sett opp vifter og sørg for god ventilasjon. Åpne ytterdører og vinduer kan bidra til å fremskynde tørking.

  • Ved store vannmengder kan brannvesenet være behjelpelig med pumper

  • Rydd eiendommen for løse gjenstander slik at disse ikke kan forvolde ytterligere skade dersom vinden tar seg opp igjen.

 

Dokumenter skadene

  • Ikke kast skadet løsøre med mindre du har avtalt dette med oss. I mange tilfeller sender vi en takstmann eller en av våre samarbeidspartnere for å vurdere eller utbedre skadene.

  • Ta bilder eller film av skaden. Disse kan brukes til å vurdere omfanget.

 

Naturskader og erstatning

Les brosjyren fra Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet (PDF)

 

Melde skade?

Du kan enkelt melde skade via vårt skademeldingsskjema på nett.

Meld skade