Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

  1. Tryg Magasinet

Det handler om å være til stede

Tanken bak Natteravnene er enkel. Det handler om å bry seg om det som skjer i nærmiljøet - skape trygghet, trivsel og tilhørighet for de unge ved å være til stede der de er.

Ungdommer på bybanestopp ser på en Natteravn

 

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger. Derfor sier vi gjerne at «Natteravnene var der da det ikke skjedde.» Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom [...]
Fra Stortingsmelding nr. 42: Politiets rolle og oppgaver

Natteravnene er drevet av frivillige og over 500.000 har bidratt til tryggere et lokalmiljø. Natteravning skal være trygt og gratis for alle som ønsker å delta. Derfor bidrar Tryg med nødvendig bekledning, utstyr og materiell til de frivillige. Natteravnene er også forsikret på vei til og fra, og selvsagt under ravning. 

Tryg har vært Natteravnenes hovedsamarbeidspartner siden 1995 og har deltatt aktivt i oppbyggingen av det som i dag er en landsomfattende folkebevegelse med over 370 lokale natteravngrupper.
 

  • Eldbjørg (83) er nattens bestemor

    Alder er ingen hindring hvis du er over 18 år og vil bidra til å gjøre gatene tryggere. Eldbjørg er 83 år og er en av Norges eldste natteravner.

    Les om Eldbjørgs opplevelser