Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Derfor bør du forsikre familien

Flere og flere forsikrer verdigjenstander og kjæledyr, men har mindre fokus på å forsikre seg selv eller barna. Hvorfor? Svaret er nok ganske enkelt at vi har et godt helsevesen og tiltro til at vi får støtte av staten dersom noe skjer. Og støtte får vi jo på flere områder, men alt vil ikke bli dekket.

En familie som sitter i en sofa

Sykdom og skader

Man vet aldri når sykdom eller skader kan ramme en selv eller nærmeste familie. Sykdom kan være kortvarig, og da er man godt dekket i Norge. Men dersom det tar tid kan inntekten din bli ganske kraftig redusert. Da er det en trygghet med en ulykkesforsikring eller kritisk sykdom-forsikring.

Med forsikringen Kritisk Sykdom får du utbetalt inntil 3 000 000 dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom. Med ulykkesforsikring får du utbetalt fra 500 000 ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke, i tillegg til behandlingsutgifter i inntil tre år.

Ulempen med «gratis» helsevesen, er at det noen ganger kan ta tid å komme til hos spesialister eller fastlegen. Man blir gående lenge med en skade som kan være til hinder i hverdagen. Da kan behandlingsforsikring være noe for deg. Noen har behandlingsforsikring via arbeidsgiver, så husk å sjekke det først.

Tryg sin beste behandlingsforsikring garanterer konsultasjon hos spesialist innen 10 virkedager, og kan også gi tilgang til operasjoner på private sykehus, psykolog, fysioterapeut og mye mer. Et rimeligere alternativ er Behandling Enkel – en helseforsikring for hverdagsplager. Den dekker blant annet dagkirurgi, MR, CT og mental helsehjelp, men med noen begrensninger. Les mer og sammenligne behandlingsforsikringene.

Barneforsikring

Det er overraskende mange som ikke forsikrer barna sine. Igjen vil vi tro at det skyldes at man forventer at staten tar ansvar, og igjen vil vi påpeke at vi har et godt helsevesen og gode støtteordninger. Men heller ikke for barna kan man forvente at staten ordner alt.

Med en god barneforsikring kan dere få dekket behandlingsutgifter, tekniske hjelpemidler, ombygging av bolig og merutgifter til pleie og tilsyn av barnet. Du kan også få utbetalt erstatning ved en rekke alvorlige sykdommer og skader.

Hvis barnet skulle bli sykt eller havne i en ulykke som gjør at de blir uføre i voksen alder, vil et liv på lav uføretrygd kanskje være eneste mulighet. Med uførepensjon vil barnet kunne få utbetalt et månedlig beløp som gir et kjærkomment løft til inntekten.

Inkluderer man dekningen behandlingsforsikring, vil barnet få rask behandling ved privat sykehus eller spesialist, inkludert psykolog og mental helsehjelp. 

Barneforsikringen er gyldig til «barnet» har fylt 26 år.

Den viktige livsforsikringen

Vi anbefaler sterkt at et samboende par kjøper livsforsikringer på hverandre. Beløpet som utbetales bør dekke så mye av boliglånet at den andre parten klarer å sitte alene med boligen med kun èn inntekt. Da slipper man økonomiske bekymringer i en allerede vanskelig tid. Mange tegner også en ekstra livsforsikring hvor barna mottar utbetalingen dersom det verste skulle skje.

Det handler om å være trygg

Vi kan ikke gi noen garanti mot at du ikke vil oppleve sykdom, skader eller sorg, men vi kan gi deg tryggheten om at vi hjelper deg om det verste skulle skje. Vi kan la dere konsentrere dere om det viktigste, og ikke bekymre dere for økonomiske utfordringer.