Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Barnet blir mobbet – hva gjør jeg?

En elevundersøkelse viste at om lag 50 000 barn og unge i grunnskole og videregående skole utsettes for mobbing regelmessig.

Over 40 prosent av elever som blir mobbet, sier at ingen voksne på skolen visste om det. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.
 

Få rask hjelp

Tryg er første forsikringsselskap som tilbyr gratis psykolog-hjelp ved mobbing. Ringer du Tryg Omsorg får du raskt hjelp. Dette er viktig av flere grunner.

– Barnet taper faglig på å bli mobbet eller på andre måter ha et utrygt psykososialt miljø. I tillegg kan det medføre psykiske lidelser. Hvis mobbing får vedvart i flere uker vil dette mønsteret sette seg dypere og det blir vanskeligere å få gjort noe med, sier Rune Svendsen.
 

Nærbilde av en ung jente med et alvorlig blikk.

Det få vet, er at forskning viser at hele klassen presterer dårligere faglig, når en enkelt elev blir mobbet. Vi er alle tjent med at det gjøres noe raskt med slike situasjoner.

Skill mellom konflikt og mobbing

– Det er viktig å skille mellom mobbing og konflikt. Hvis to elever som anses som «like sterke» parter går gjensidig løs på hverandre, defineres dette som en konflikt, ikke mobbing. En konflikt krever helt andre tiltak enn mobbing, sier psykologspesialist Rune Svendsen, psykolog i Falck Healthcare.

Han har over 10 års erfaring med tverrfaglig samarbeid med skolesystemet i forhold til mobbeproblematikk og klasseledelse. Han vet derfor mye om hva foreldre i en slik situasjon trenger. Nå  kan foreldrene som opplever at barnet sitt blir mobbet få hjelp fra en profesjonell samtalepartner, gjennom Tryg Omsorg, som er en del av Tryg Forsikrings fordelsprogram for kunder med tre eller flere forsikringer.

– Jeg ser ofte at foreldre på grunn av sin bekymring setter i gang med tiltak uten at det foreligger noen plan. Dette kan fort gå galt av sted. Foreldre trenger å få konkret rådgivning på hva de skal gjøre. Dette kan en psykolog som jobber med dette temaet bidra med, sier Svendsen.
 

Hva kan psykologen gjøre?

Å få kjennskap til at barnet sitt blir mobbet preger foreldre sterkt følelsesmessig. Man blir usikker på hvordan man skal forholde seg til dette og hvordan man skal gå frem i saken. Man kan kjenne på sinne og lysten til å handle raskt og kraftig. Det å koble på alt fra advokater og media kan synes fristende. Det kan også være fristende å blogge eller bruke Facebook for å mobilisere krefter eller ventilere det man føler, mener psykologen.

– Dette er ofte noe som skader prosessen og igjen noe som går ut over barnet, sier Svendsen. Han understreker hvor viktig det er å ikke handle i affekt. Det er viktig, for barnets skyld, at man tenker seg om før man handler og ikke reagerer bare ut i fra frykt eller sinne. Det hender dessverre at foreldre og skole kommer på kant med hverandre i slike prosesser. Det er ikke tilfelle at det alltid er skolens feil. Hvis foreldre går for hardt ut mot skolen grunnet at de er veldig bekymret, kan det fort oppstå en konflikt. Det går utover barnet. En psykolog kan bidra til at prosessen går lettere slik at det blir et samarbeid mellom instansene som faktisk løser problemet, sier Svendsen.

Hva kan man gjøre som foreldre?

Rune Svendsen har følgende råd til deg som har et barn som blir mobbet:

  • Man bør trygge barnet på at foreldrene vet at det er mulig å gjøre noe med mobbing, og at de har satt seg inn i hvordan de skal gå frem. Barna er redd for at foreldre skal reagere i sinne og lage mye oppstyr på skolen som setter dem i ytterligere dårlig lys og press. Trygg barna på at de voksne har en plan om hvordan de på en diskre og stegvis måte skal samarbeide med skolen for å få slutt på mobbingen. Barna må også trygges på at de trinnvis skal få vite på forhånd hva som skal skje og når.
  • Husk at når du snakker med barnet ditt får du bare den ene parts versjon. Du bør ikke handle som at du vet alle sider ved saken når du egentlig kun har en mistanke. Det er ved å få til et godt samarbeid med skolen at man kan få vite helt sikkert ved å få informasjon fra flere kilder.
  • Elevens har ganske sterke rettigheter til å ha et trygt arbeidsmiljø på skolen. Dette er blant annet regulert i Opplæringsloven 9a -3. Min erfaring er at skolene i dag tar dette ansvaret stadig mer bevisst, bare de får informasjon om at man er bekymret.
     

Slik oppdager du at barnet ditt blir mobbet

  • Snakk med barnet ditt og se på barnet ditt. Barn som blir mobbet viser gjerne det på flere måter, slik som å grue seg til neste skole dag og få sviktende faglig utvikling. Noen barn reagerer med å bli stille og innadvendte hjemme, andre tar heller dette ut igjennom å vise aggresjon hjemme.
  • Sett deg ned med barnet og spør om det du lurer på i form av konkrete eksempler. Spør om det er noen som er slemme med barnet, let etter eksempler. Trygg barnet på at det er bra å si ifra.
  • Hvis mistanken forsterkes bør man kontakte skolen. Skolen har faste rutiner på slike henvendelser fra foreldre og mange skoler har gode rutiner på dette nå. Enkelte skoler har til og med en egen knapp på websiden man som foreldre kan trykke på som tar dem videre til et skjema de kan fylle ut.
  • Det er tilstrekkelig for foreldre å ha en mistanke om mobbing som gjør dem bekymret, da kan de kontakte skolen. Jeg vil anbefale at de tar kontakt skriftlig i første omgang. Dette fordi man da dokumenterer prosessen fra første dag.

 

Les mer om Tryg Omsorg

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet (2016).

 

(Sist oppdatert: August 2019)