Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

  1. Tryg Magasinet

Automatisk sletting av forsikring for solgte og avregistrerte kjøretøy

Når du selger eller avregistrerer et kjøretøy som er forsikret hos oss, får vi automatisk en melding om dette fra Statens Vegvesens Trafikkstasjon. Forsikringen slettes da fra avtalen din, uten at du trenger å gjøre noe.

Kjøretøy som er solgt, vraket eller stjålet

Alle forsikringsselskap får daglig melding fra Statens Vegvesens Trafikkstasjon om kjøretøy som er solgt, vraket eller stjålet. Forsikringen for disse kjøretøyene blir automatisk slettet. Vi har ikke lov til å slette forsikringen før en slik melding fra Statens Vegvesen foreligger.

Har du betalt for mye i forsikring og Trafikkforsikringsavgift, vil du få dette refundert automatisk.

Avregistrering av MC, moped, bobil, snøscooter og veteranbil

Når du avregistrerer MC, moped, bobil, snøscooter eller veteranbil, er det kun ansvarsdekningen og Trafikkforsikringsavgiften til Staten som blir slettet automatisk. Øvrige dekninger, slik som delkasko, kasko og Bil Ekstra, slettes ikke. Ønsker du å slette hele forsikringen for kjøretøyet, kan du sende oss en melding på Min Side.

(Ved salg eller avregistrering av bil slettes hele bilforsikringen, og du trenger ikke å kontakte oss.)

Kontakt oss hvis du:

  • Har levert tilbake et leaset kjøretøy.
  • Vil endre forsikringen for kjøretøy som ikke krever ansvarsforsikring, for eksempel uregistrert kjøretøy, tilhenger eller campingvogn.
  • Vil slette forsikring utover ansvarsdekningen på MC, moped, bobil, snøscooter og veteranbil.

Dagsgebyr for uforsikret kjøretøy

Alle som eier et registrert kjøretøy er forpliktet til å ha gyldig ansvarsforsikring. Hvis du ikke har forsikret kjøretøyet ditt, vil du få et gebyr for hver dag kjøretøyet ditt er uforsikret. Dagsgebyr for uforsikret kjøretøy faktureres av Trafikkforsikringsforeningen. For personbil utgjør dette et gebyr på 150 kroner per dag.

Les mer på Trafikkforsikringsforeningens nettside