Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

  1. Tryg Magasinet

Ti ting reiseforsikring IKKE dekker

Mange har en urealistisk forventning til at reiseforsikringen skal dekke absolutt alt som kan skje på en reise. En god reiseforsikring dekker mye, men er likevel ikke en «all-risk»-forsikring.

Fly i luften - blå himmel


Her er vår toppliste over ting mange forventer at skal dekkes av reiseforsikringen, men som faktisk ikke dekkes:

 

10. Avbestilling som følge av graviditet

…men du får dekket avbestilling på grunn av sykdom. (Graviditet i seg selv er ingen sykdom).
 

9. Tapt arbeidsfortjeneste ved forlenget reise grunnet sykdom

…men du får dekket utgifter til behandling av sykdommen.
 

8. Flyforsinkelse som følge av streik

…men du får dekket forsinkelser på grunn av tekniske feil og værforhold.
 

7. Hjemtransport etter mindre alvorlig ulykke eller sykdom

…men du får dekket hjemtransport ved alvorlig sykdom.
 

6. Tap av verdigjenstander synlig i bil

…forsikringen kan faktisk dekke dette, men med avkorting. Det betyr at du ikke får full utbetaling, ettersom du har brutt sikkerhetsforskriftene.
 

5. Verdigjenstander stjålet fra innsjekket bagasje i fly

…forsikringen kan faktisk dekke dette, men med avkorting. Det betyr at du ikke får full utbetaling, ettersom du har brutt sikkerhetsforskriftene. Verdisaker skal oppbevares i håndbagasjen.
 

4. Gjenglemt reisegods på restaurant eller offentlig sted

…fordi dette regnes som hittegods. Hittegods kan ikke stjeles. Man må ha besittelsen for at det skal kunne regnes som tyveri.
 

3. Reisegods forsvunnet – uvisst hvordan,  men tyveri er ikke sannsynlig

…men tyveri dekkes. Hvis gjenstand har falt ut av seg selv, eller er gjenglemt, er ikke dette tyveri.
 

2. Kompensasjon for tapt ferie når du har vært syk, men ikke sengeliggende

… men holder du sengen etter ”legens anbefaling”, som vilkårene krever, da gjelder forsikringen.
 

1. Mobil mistet i bakken eller sjøen

… dette regnes verken tyveri eller skadeverk. Men dersom mobilen blir stjålet, eller noen andre med onde hensikter med vilje ødelegger telefonen din, kan du få det dekket.
 

Vilkårene er basert på Reise Ekstra.