Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Tilbake til yrkesskadeforsikring for ansatte

God historie fra Tryg Tilbake

Fredrik ( 55)  pådro seg et brudd  i venstre hånd januar 2020. Han arbeider med montering av spesialpumper i et mindre firma.

Bruddet viste seg å bli komplisert og det var ikke mulig å gjenvinne full funksjon i håndleddet. 

rørlegger i arbeid

Kirurg anbefaler høsten 2020  at Fredrik skifter arbeid. Fungering i håndledd anses ikke forenelig med  tungt arbeid. Fredrik har arbeidet i samme firma  i 20 år og har begrenset erfaring for annet arbeid.
Han har et sterkt ønske om å fortsette i arbeid for nåværende arbeidsgiver. Arbeidsgiver anser også Fredrik for å inneha viktig nøkkelkompetanse i firmaet.

Tryg Tilbake er i god dialog med Fredrik og arbeidsgiver i prosess mot annet arbeid. Det blir gjennomført  ulike  forsøk på tilrettelegging, blant annet arbeid på kontor, uten at dette fungerer tilfredsstillende.

Ved kartlegging av arbeidsoppgaver kommer man frem til at løfteassistanse kan være et alternativ. Det blir forsøkt å ha med en hjelpemann på Fredriks ulike arbeidsoppgaver. Dette fungerer men er ikke lønnsomt for bedrift. 
Arbeidsgiver foreslår bruk av løftehjelpemiddel. Det blir gjort søk etter Lift som kan tilfredsstille firmaets krav. Firmaet får leid en Lift for en begrenset periode for å prøve dette ut. Dette fungerer fint for Fredrik. Tryg Tilbake går da til innkjøp av Lift.

I januar 2021 er  Fredrik 100% tilbake i ordinært arbeid.

Tilbake til yrkesskadeforsikring for ansatte