Vi oppdaterer systemene våre. Prisberegner, skadeskjemaer, Min side og Min bedrift kan derfor være ustabil. Ønsker du tilbud på forsikring kan du kontakte oss her.

Tryg Legehjelp

Tryg Legehjelp leveres av Lasano

Lasano består av Norges mest erfarne og kompetente mennesker innen online helsetjenester.

Lasano eies av Helsetelefonen som ble etablert i 2007 og er Norges ledende private helsetjeneste på telefonrådgiving. I denne perioden har over 500.000 mennesker fått hjelp med sine medisinske bekymringer.

Når du ringer Tryg Legehjelp/Lasano er det ingen ventetid. I de fleste tilfeller får du svar innen 45 sekunder. Får du ikke det, kan du legge igjen nummeret ditt, så vil en sykepleier ringe tilbake innen svært kort tid.

Alle henvendelser blir besvart av sykepleiere og leger med minst ti års erfaring fra sykehus, legevakt eller allmenn legepraksis. Ansatte i Lasano har tillegg fått omfattende spesialopplæring for å kunne gi trygge og gode konsultasjoner over telefon og internett. 

Lasanos sykepleiere benytter et spesialutviklet dataverktøy, som sikrer at de stiller riktige og relevante spørsmål. Verktøyet er et internasjonalt anerkjent medisinsk beslutningsstøttesystem, som Lasano har enerett på i Norge.

Et fagråd bestående av legespesialister, psykologer og sykepleier har ansvar for å sikre høy faglig kvalitet.

Tryg vil aldri få tilgang til helseopplysninger eller annen informasjon som du gir i samtale med Tryg Legehjelp eller Lasano.

  • Ring Tryg Legehjelp

    Tlf: 55 17 90 09

    Tryg Legehjelp er inkludert for alle med personforsikring hos Tryg. Alle samtaler med Tryg Legehjelp/Lasano er konfidensielle.

    Les mer om Tryg Legehjelp.