Utdanningsforbundets husforsikring

MEDLEMSFORDEL

Utdanningsforbundets husforsikring

Med Utdanningsforbundets husforsikring får du ekstra gode dekninger til medlemspris.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Utdanningsforbundets logo

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Utdanningsforbundets husforsikring

Forsikrer bygningen for beløpet det vil koste å bygge det opp igjen.

Best dekning

Utdanningsforbundets
Hus Ekstra

Dekker flere typer skader og inneholder fullverdigaranti og totalskadegaranti. Ekstra gode dekninger for deg som er medlem.

 Beregn prisBeregn pris
Standard husforsikring dekker inntil 100.000 kroner. Hus Ekstra har ingen sumbegrensning for medlemmer av Utdanningsforbundet.
ja ja
Ingen sumbegrensning
for medlemmer
Standard husforsikring dekker inntil 1.000.000 kroner. Hus Ekstra har ingen sumbegrensning for medlemmer av Utdanningsforbundet.
ja ja
Ingen sumbegrensning
for medlemmer
ja ja
ja ja
ja ja
Standard husforsikring dekker inntil 25.000 kroner. Hus Ekstra dekker inntil 50.000 kroner.
ja ja
Standard husforsikring dekker ubeboelig bolig/husleietap i inntil 24 måneder. Hus Ekstra har ingen tidsbegrensning.
ja ja
Ingen tidsbegrensning
nei ja
Kun for medlemmer
nei ja
nei ja
Ved skader på våtrom, der arbeidet er utført av autorisert personell i løpet av de siste 10 år, erstattes:
  • Kostnader til utbedring av svak konstruksjon, materialfeil eller feilmontering som forårsaket skaden
  • Skade på gulv og vegger som følge av at disse ikke er vanntette
nei ja
nei ja
Dekker bekjempelse av insekter som stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre og andre skadeinsekter.
nei ja
Dekker skade som følge av råtesopp, stokkmaur, husbukk og stripet borebille.
nei ja
Vi dekker plutselige følgeskader som skyldes svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil. Vi utbedrer ikke selve håndverkerfeilen, men vi dekker skadene feilen forårsaker.
nei ja
nei ja
nei ja