Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Utdanningsforbundet oppdaterer systemene sine
Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal for medlemmer av Utdanningsforbundet. Vi ber alle Utdanningsforbundets medlemmer om å prøve igjen etter kl. 19:00 i dag.

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Par sitter foran sofa

MEDLEMSFORDEL

Utdanningsforbundets husforsikring

Med Utdanningsforbundets unike husforsikring får du ekstra gode dekninger til medlemspris.

Sjekk pris

Utdanningsforbundet husforsikring er helt unik

 • Utdanningsforbundets Hus Ekstra er blant markedets beste husforsikringer, og dekker blant annet skader som skjer når vann trenger inn gjennom tak og vegger.
 • Velger du Hus Ekstra, omfattes også skader forårsaket av sopp og insekter.
 • Hus Ekstra har også en unik kriminalitets- og konkursdekning, som hjelper deg hvis håndverkerfirmaet du bruker går konkurs eller utsetter deg for bedrageri.

Hvor godt vil du forsikre huset ditt?

 

Utdanningsforbundets husforsikring

Husforsikring standard dekker beløpet det vil koste å føre bygningen opp igjen.

Best dekning

Utdanningsforbundets
Hus Ekstra

Vår beste husforsikring med en unik kriminalitets- og konkursdekning for økonomisk tap. Inklusiv Råte- og skadedyrforsikring.

 Beregn pris Beregn pris
Skader som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og elektrisk fenomen.
Naturskader er skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
jaja
Utgifter ved tvister som eier av eiendommen (f.eks. advokathjelp). Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person.
jaja
Erstatning som følge av at egen bolig er ubeboelig og eventuell tapt husleieinntekt. Ingen makssum.
jaja
Skade på hageanlegg, inklusiv utvendig vannbasseng.
jaja
Ved gjenoppbygging av et fullverdiforsikret bolighus, mottar du et tilskudd til installering av klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak.

Dette kan for eksempel være:
 • gjenoppbygging av mer energieffektivt hus
 • varmepumpe
 • jordvarme
jaja
Merutgifter ved lovpålagte krav i forbindelse med reparasjon eller gjenoppføring av bygning.
jaja
Merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av avfall. Ingen makssum.
jaja
Skade som følge av plutselig og uforutsett lekkasje fra rør og ved oversvømmelse.
Skade på rør ved brudd på innvendige og utvendige rør tilknyttet bygningen.
jaja
Tyveri og hærverk som oppstår på forsikrede bygg.
jaja
Dekker forskuddsbetalinger når håndverkerfirma går konkurs og når du blir utsatt for bedrageri, tyveri/underslag eller dokumentfalsk fra håndverkerfirma.
Gjelder i forbindelse med utbedring, oppføring eller reparasjon av forsikret bygning.
neija
Utgifter til bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter som er utført av autoriserte skadedyrbekjempere.
neija
Dekker skader på bygningen som følge av treødeleggende råtesopper / ekte hussopp
neija
Skader som følge av plutselig og uforutsett innstrømming av vann fra terreng eller grunn ved nedbør eller snøsmelting.
neija
Skader på gulv og vegger i våtrom og utbedring av selve mangelen.

Dette gjelder for bad som er yngre enn 10 år med vannskader som følge av håndverkerfeil, monteringsfeil eller materialfeil utført av godkjent/autorisert personell.
neija
Forsikringen gjelder for skadene som oppstår grunnet svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil, men ikke utbedring av selve feilen.
neija
Eksempler kan være hvis rotte/mus gnager over ledninger.
neija
Erstatter vinduer som er blitt punktert. For vinduer som er yngre enn ett år gamle, dekkes hele erstatningssummen. Deretter trekkes et aldersfradrag på 10 % per år.

Har du for eksempel et 11 år gammelt vindu som har blitt punktert, dekker vi 90 % av erstatningssummen.
neija
Dekker kostnader til ombygging av bolig til rullestolbruker, hvis medlemmer av husstanden utsettes for ulykkesskade som medfører varig tap av funksjonsevne på over 50 %, eller hvis det fødes barn med tilsvarende funksjonsevne.
neija
Utleieforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:
 • Skadeverk
  Skadeverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500 000 kroner per skadetilfelle.
 • Tyveri og underslag
  Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500 000 kroner per skadetilfelle.
 • Erstatning ved tapt husleieinntekt
  Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende seks måneders husleie.
 • Utgifter i forbindelse med utkastelse
  Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20 000 kroner per skadetilfelle.
ValgfriValgfri

Sjekk hva Utdanningsforbundets husforsikring koster

Hvor mye husforsikringen koster avhenger av hvilken dekning du velger og boligens egenskaper. Sikkerhetstiltak, som f.eks. alarm og tilbakeslagsventil på avløpsrør påvirker også prisen.

Sjekk pris på Utdanningsforbundets husforsikring

 • Hus
 • Klimatilpasset forsikring

  Utdanningsforbundets husforsikring innfrir EUs krav til bærekraftig forsikring. Dette innebærer at produktet er tilpasset fremtidens klimarisiko gjennom at vi

  • dekker de mest relevante klimarelaterte skadene.
  • benytter historiske data og fremtidige klimamodeller når vi vurderer pris og risiko
  • tilbyr sikkerhetsrabatt for tiltak som bidrar til å forebygge og redusere omfanget av klimarelaterte skader
  • tilrettelegger for deling av relevant innsikt og skadedata med offentlig myndigheter og andre instanser
  • sørger for rask og god hjelp om du får en skade på huset ditt

  PS! Et viktig klimatiltak du selv kan gjennomføre, er å montere en tilbakeslagsventil på avløpsrørene dine. Les mer om tilbakeslagsventil.

Spørsmål om forsikring?

Ring 55 17 19 26

Som medlem blir du prioritert ved en eventuell telefonkø eller chatkø, og får hjelp av rådgivere som har
erfaring med samarbeidsavtalen mellom Tryg og Utdanningsforbundet.

Chat med oss Meld skade

Les mer om fordelene dine