Utdanningsforbundets husforsikring

MEDLEMSFORDEL

Utdanningsforbundets husforsikring

Med Utdanningsforbundets unike husforsikring får du ekstra gode dekninger til medlemspris.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Utdanningsforbundets husforsikring

Forsikrer bygningen for beløpet det vil koste å bygge det opp igjen.

Best dekning

Utdanningsforbundets
Hus Ekstra

Dekker flere typer skader og inneholder fullverdigaranti og totalskadegaranti. Ekstra gode dekninger for deg som er medlem.

 Beregn pris Beregn pris
Standard husforsikring dekker inntil 100.000 kroner. Hus Ekstra har ingen sumbegrensning for medlemmer av Utdanningsforbundet.
ja ja
Ingen sumbegrensning
for medlemmer
Standard husforsikring dekker inntil 1.000.000 kroner. Hus Ekstra har ingen sumbegrensning for medlemmer av Utdanningsforbundet.
ja ja
Ingen sumbegrensning
for medlemmer
ja ja
ja ja
ja ja
Standard husforsikring dekker inntil 25.000 kroner. Hus Ekstra dekker inntil 50.000 kroner.
ja ja
Standard husforsikring dekker ubeboelig bolig/husleietap i inntil 24 måneder. Hus Ekstra har ingen tidsbegrensning.
ja ja
Ingen tidsbegrensning
Dekker økonomisk tap opptil 100 000 kroner hvis du har betalt inn et forskudd og håndverkerfirma går konkurs, eller du blir utsatt for bedrageri, tyveri/underslag eller dokumentfalsk fra håndverkerfirma. Dette gjelder i forbindelse med utbedring, oppføring eller reparasjon av forsikret bygning.
nei ja
Unik for medlemmer
nei ja
nei ja
Ved skader på våtrom, der arbeidet er utført av autorisert personell i løpet av de siste 10 år, erstattes:
  • Kostnader til utbedring av svak konstruksjon, materialfeil eller feilmontering som forårsaket skaden
  • Skade på gulv og vegger som følge av at disse ikke er vanntette
nei ja
nei ja
Dekker bekjempelse av insekter som stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre og andre skadeinsekter.
nei ja
Dekker skade som følge av råtesopp, stokkmaur, husbukk og stripet borebille.
nei ja
Vi dekker plutselige følgeskader som skyldes svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil. Vi utbedrer ikke selve håndverkerfeilen, men vi dekker skadene feilen forårsaker.
nei ja
nei ja
nei ja

Spørsmål om forsikring?

Ring 55 17 19 26

Som medlem blir du prioritert ved en eventuell telefonkø eller chatkø, og får hjelp av rådgivere som har
erfaring med samarbeidsavtalen mellom Tryg og Utdanningsforbundet.

Chat med oss Meld skade

Les mer om fordelene dine