Vi oppdaterer systemene våre.
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på våre sider. Vi beklager dette, og ber deg om å prøve igjen på et senere tidspunkt.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Utdanningsforbundets husforsikring

MEDLEMSFORDEL

Utdanningsforbundets husforsikring

Med Utdanningsforbundets unike husforsikring får du ekstra gode dekninger til medlemspris.

Beregn pris

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Utdanningsforbundets husforsikring

Husforsikring standard dekker beløpet det vil koste å føre bygningen opp igjen.

Best dekning

Utdanningsforbundets
Hus Ekstra

Vår beste husforsikring med en unik kriminalitets- og konkursdekning for økonomisk tap. Inklusiv Råte- og skadedyrforsikring.

 Beregn pris Beregn pris
Skader som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og elektrisk fenomen.
Naturskader er skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
jaja
Utgifter ved tvister som eier av eiendommen (f.eks. advokathjelp). Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person.
jaja
Erstatning som følge av at egen bolig er ubeboelig og eventuell tapt husleieinntekt. Ingen makssum.
jaja
Skade på hageanlegg, inklusiv utvendig vannbasseng.
jaja
Ved gjenoppbygging av et fullverdiforsikret bolighus, mottar du et tilskudd til installering av klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak.

Dette kan for eksempel være:
  • gjenoppbygging av mer energieffektivt hus
  • varmepumpe
  • jordvarme
jaja
Merutgifter ved lovpålagte krav i forbindelse med reparasjon eller gjenoppføring av bygning.
jaja
Merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av avfall. Ingen makssum.
jaja
Skade som følge av plutselig og uforutsett lekkasje fra rør og ved oversvømmelse.
Skade på rør ved brudd på innvendige og utvendige rør tilknyttet bygningen.
jaja
Tyveri og hærverk som oppstår på forsikrede bygg.
jaja
Dekker forskuddsbetalinger når håndverkerfirma går konkurs og når du blir utsatt for bedrageri, tyveri/underslag eller dokumentfalsk fra håndverkerfirma.
Gjelder i forbindelse med utbedring, oppføring eller reparasjon av forsikret bygning.
neija
Utgifter til bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter som er utført av autoriserte skadedyrbekjempere.
neija
Dekker skader på bygningen som følge av treødeleggende råtesopper / ekte hussopp
neija
Skader som følge av plutselig og uforutsett innstrømming av vann fra terreng eller grunn ved nedbør eller snøsmelting.
neija
Skader på gulv og vegger i våtrom og utbedring av selve mangelen.

Dette gjelder for bad som er yngre enn 10 år med vannskader som følge av håndverkerfeil, monteringsfeil eller materialfeil utført av godkjent/autorisert personell.
neija
Forsikringen gjelder for skadene som oppstår grunnet svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil, men ikke utbedring av selve feilen.
neija
Eksempler kan være hvis rotte/mus gnager over ledninger.
neija
Erstatter vinduer som er blitt punktert. For vinduer som er yngre enn ett år gamle, dekkes hele erstatningssummen. Deretter trekkes et aldersfradrag på 10 % per år.

Har du for eksempel et fem år gammelt vindu som har blitt punktert, dekker vi 50 % av erstatningssummen.
neija
Dekker kostnader til ombygging av bolig til rullestolbruker, hvis medlemmer av husstanden utsettes for ulykkesskade som medfører varig tap av funksjonsevne på over 50 %, eller hvis det fødes barn med tilsvarende funksjonsevne.
neija

Utleieforsikring

Utleieforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:

 

Utdanningsforbundets husforsikring

 

Utdanningsforbundets Hus Ekstra

 

Skadeverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
jaja
Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
jaja
Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie.
jaja
Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner per skadetilfelle.
jaja

Spørsmål om forsikring?

Ring 55 17 19 26

Som medlem blir du prioritert ved en eventuell telefonkø eller chatkø, og får hjelp av rådgivere som har
erfaring med samarbeidsavtalen mellom Tryg og Utdanningsforbundet.

Chat med oss Meld skade

Les mer om fordelene dine