UDF bilforsikring

MEDLEMSFORDEL

Utdanningsforbundets bilforsikring

Utdanningsforbundets bilforsikring gir deg ekstra gode dekninger til medlemspris.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt

Unik medlemsfordel: 75 % bonus

Fra 1.juli blir Utdanningsforbundet bilforsikring enda bedre:

  • Dekning for maskinskade for inntil 8 år gamle biler er inkludert.
  • Dekning for parkeringsskade utvides fra 6 til 8 år.

Som medlem får du allerede 75 % bonus på Utdanningsforbundets bilforsikring. Dette gjelder både om det er din første bil, eller om du har lavere bonus fra før. Har du mer enn to bonusreduserende skader de siste to år, vil din nåværende bonus overføres fra tidligere selskap.
Les mer om bonusordningen her.

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Utdanningsforbundets delkasko


En god forsikring som passer for deg som har en eldre bil.

Best dekning

Utdanningsforbundets
Bil Ekstra

Den beste og mest omfattende forsikringen for bilen din.

 Beregn prisBeregn pris
ja
Unik for medlemmer
ja
Unik for medlemmer
ja
Unik for medlemmer
ja
Unik for medlemmer
ja
Unik for medlemmer
ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp. Gjelder også veihjelp ved flatt batteri (inkludert elbil).
ja ja
Fører og passasjerulykkesforsikring dekker skader både på fører og passasjerer. Forsikringen erstatter inntil 200.000 kroner ved invaliditet og 100.000 kroner ved død.
ja ja
nei ja
Skade oppstått under parkering fører ikke til fratrekk av bonus dersom du har forsikringen Bil Ekstra. Gjelder for inntil 8 år gamle biler og skadevolder må være ukjent. Maksimal erstatning er 20.000 kroner. Bilen må repareres på et verksted Tryg har reparasjonsavtale med.
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja
Gir deg en ny tilsvarende bil hvis reparasjonskostnadene er større enn 60 % av nyanskaffelsesverdien. Totalskadegarantien forutsetter at bil er kjøpt fabrikkny og gjelder inntil bilen er tre år gammel. Den må heller ikke ha kjørt mer enn 60 000 kilometer.
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja
For kjøretøy som er utleid i henhold til leasingavtale dekker selskapet resterende startleie. Erstatningen beregnes forholdsmessig nedskrevet etter innbetalt beløp og resterende leasingperiode.
nei ja
Maskinskade er gyldig opptil bilen er 8 år gammel og dekker plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring med tilhørende styreenheter. For el- og hybridbiler er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet.
nei ja

Les et forenklet produktsammendrag (IPID)

Spørsmål om forsikring?

Ring 55 17 19 26

Som medlem blir du prioritert ved en eventuell telefonkø eller chatkø, og får hjelp av rådgivere som har
erfaring med samarbeidsavtalen mellom Tryg og Utdanningsforbundet.

Chat med oss Meld skade

Les mer om fordelene dine