UDF bilforsikring

MEDLEMSFORDEL

Utdanningsforbundets bilforsikring

En bilforsikring med unike fordeler – kun for medlemmer. Nyhet: Nå får medlemmer hele 75 % i bonus!

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Utdanningsforbundets logo

Nå får du som medlem 75 % bonus på Utdanningsforbundets bilforsikring. Dette gjelder både om det er din første bil, eller om du har lavere bonus fra før. Har du mer enn to bonusreduserende skader de siste to år, vil din nåværende bonus overføres fra tidligere selskap.

Hvor godt vil du være forsikret?

Med Utdanningsforbundets bilforsikring får du ekstra gode dekninger til medlemspris.

 

Utdanningsforbundets delkasko

En god forsikring som passer for deg som har en eldre bil.

Best dekning

Utdanningsforbundets
Bil Ekstra

Den beste og mest omfattende forsikringen for bilen din.

 Beregn prisBeregn pris
ja
Kun for medlemmer
ja
Kun for medlemmer
ja
Kun for medlemmer
ja
ja
Kun for medlemmer
ja
Kun for medlemmer
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp.
ja ja
Fører og passasjerulykkesforsikring dekker skader både på fører og passasjerer. Forsikringen erstatter inntil 200.000 kroner ved invaliditet og 100.000 kroner ved død.
ja ja
nei ja
Skade oppstått under parkering fører ikke til fratrekk av bonus dersom du har forsikringen Bil Ekstra. Gjelder for inntil 6 år gamle biler og skadevolder må være ukjent. Maksimal erstatning er 20.000 kroner. Bilen må repareres på et verksted Tryg har reparasjonsavtale med.
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja
Gir deg en ny tilsvarende bil hvis reparasjonskostnadene er større enn 60 % av nyanskaffelsesverdien. Totalskadegarantien forutsetter at bil er kjøpt fabrikkny og gjelder inntil bilen er tre år gammel eller ikke har kjørt mer enn 60 000 kilometer.
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja
For kjøretøy som er utleid i henhold til leasingavtale dekker selskapet resterende startleie. Erstatningen beregnes forholdsmessig nedskrevet etter innbetalt beløp og resterende leasingperiode.
nei ja

 

Dekninger du kan kjøpe i tillegg:

 

Delkasko

 

Bil Ekstra

 

Maskinskade kan tegnes for de fleste bilmodeller som er til og med 8 år gammel. Dekningen kan kjøpes som tillegg til Bil Ekstra.
nei ja