Vi oppdaterer systemene våre.
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på våre sider. Vi beklager dette, og ber deg om å prøve igjen på et senere tidspunkt.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

UDF bilforsikring

MEDLEMSFORDEL

Utdanningsforbundets bilforsikring

Utdanningsforbundets bilforsikring gir deg ekstra gode dekninger til medlemspris.

Kjøp til medlemspris

Unik medlemsfordel: 75 % bonus

Vi har gjort Utdanningsforbundet Bilforsikring enda bedre for deg som medlem:

  • Dekning for maskinskade for inntil 10 år gamle biler er inkludert i forsikringen Utdanningsforbundet Bil Ekstra. For el- og hybridbiler er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet.
  • Dekning for parkeringsskade utvides fra 6 år til 8 år

Som medlem får du allerede 75 % bonus på Utdanningsforbundets bilforsikring. Dette gjelder både om det er din første bil, eller om du har lavere bonus fra før. Har du mer enn to bonusreduserende skader de siste to år, vil din nåværende bonus overføres fra tidligere selskap.
Les mer om bonusordningen her.

Kjøp til medlemspris

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Utdanningsforbundets delkasko


En rimelig bilforsikring som sikrer deg mot skader du ikke kunne ha forutsett, som f.eks. hærverk, tyveri og brann. Unikt for Utdanningsforbundet delkasko er at den også dekker naturulykker.

Best dekning

Utdanningsforbundets
Bil Ekstra

Vår beste bilforsikring er gjort enda bedre for deg som er medlem i Utdanningsforbundet. Den dekker blant annet maskinskade og har ingen egenandel ved glasskader.

 Beregn prisBeregn pris
Utgifter ved tvisteløsning hvis du får behov for juridisk bistand.

Unikt for medlemmer av Utdanningsforbundet er at dekningen gjelder i hele Europa.
jaja
Når fører er under 23 år, medfører dette ingen økning i pris. Dette er unikt for medlemmer av Utdanningsforbundet.
jaja
Ved reparasjon av glasskader betaler du ingen egenandel. Dette er unikt for medlemmer av Utdanningsforbundet.
jaja
Brannskade som følge av brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag, tyveri av eller fra bil og skade/hærverk på bil ved forsøk på tyveri, i tillegg til bruddskader på bilens glassruter/-tak.
jaja
Økonomisk ansvar ved skade på person, kjøretøy, bygninger og eiendeler
jaja
Skade som oppstår på eget kjøretøy som følge av uventet og ytre naturulykke, som f.eks. flom.
Vanlig Delkasko dekker ikke naturulykker, men som medlem av Utdanningsforbundet er du sikret mot naturulykker enten du velger Delkasko eller Bil Ekstra.
jaja
Utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp, også når bilen går tom for drivstoff/strøm.
Hjemreise dekkes for fører og passasjerer dersom bilen blir skadet/stjålet eller dersom fører rammes av ulykke, sykdom eller død.
jaja
Fastmontert tilbehør (f.eks takboks) som det er lovlig å ha på kjøretøyet. Foliering regnes også som fastmontert tilbehør.

Med Bil Ekstra erstattes inntil 50 000 kr. Med Delkasko erstattes inntil 10 000 kr.
jaja
Assistanse ved hjemstedet når årsaken er driftsstopp som følge av defekt (flatt) batteri eller kaldstartproblemer. Omfatter ikke kaldstartproblemer for elbiler.
jaja
Fører og passasjerulykkesforsikring dekker skader både på fører og passasjerer. Forsikringen erstatter inntil 200 000 kroner ved invaliditet og 100 000 kroner ved død.
jaja
Leiebil i inntil 31 dager når bilen din er til reparasjon eller ikke er i kjørbar stand etter en skade på bilen som er dekket av forsikringen.
neija
Ved kollisjon, utforkjøring, velt, hærverk, eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
neija
Plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring med tilhørende styreenheter. For el- og hybridbiler er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet. Gjelder inntil bilen er 10 år gammel.
neija
Skade som oppstår mens kjøretøyet er parkert fører ikke til fratrekk av bonus dersom du har forsikringen Bil Ekstra.

Gjelder for inntil 8 år gamle biler og dersom den som forårsaker skaden er ukjent. Erstatter inntil 20 000 kr.
neija
Rens av motor hvis du har fylt diesel på bensinbilen, eller omvendt. Erstatter inntil 10 000 kr.
neija
Skade på bagasje ved utforkjøring, kollisjon, velt og lignende. Omfatter også tyveri av bagasje fra kjøretøyet eller låsbar takboks.

Hver gjenstand er dekket med inntil 5000 kr og maks erstatning per skadetilfelle er
10 000 kr.
neija
Erstatter bilnøkkel som er tapt og reparasjon av skadet bilnøkkel.
neija
Omfatter resterende startleie når leasingbilen blir totalskadet eller stjålet. Startleie, eller forskuddsleie, er et engangsbeløp som betales inn ved oppstart og utgjør som oftest 10 % av bilens verdi.
neija

Les et forenklet produktsammendrag (IPID)

Spørsmål om forsikring?

Ring 55 17 19 26

Som medlem blir du prioritert ved en eventuell telefonkø eller chatkø, og får hjelp av rådgivere som har
erfaring med samarbeidsavtalen mellom Tryg og Utdanningsforbundet.

Chat med oss Meld skade

Les mer om fordelene dine