Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Mor og sønn leker

OBOS Personforsikring

Ingen kan forsikre seg mot sykdom, ulykke og dødsfall, men med OBOS Personforsikring stiller du og familien sterkere økonomisk dersom uventede utfordringer kommer. 

Få pris - raskt og enkelt!

Forsikring av liv og helse

Sykdom, ulykke og dødsfall kan ingen forsikre seg mot. Men med OBOS personforsikring får du og familien en økonomisk trygghet som sikrer at livsstilen ikke må endres i en allerede utfordrende situasjon. OBOS personforsikring inneholder en livsforsikring og en uføreforsikring som gir trygghet.

Sjekk pris og kjøp forsikring

Med OBOS Personforsikring får du blant annet:

OBOS Livsforsikring

OBOS Livsforsikring gir en engangsutbetaling ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke.

 • Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Forsikringen gjelder til og med 70 år
 • Kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse – fra 1.186.200 kroner og opptil 4.744.800 kroner
 • Du bestemmer hvem forsikringen skal utbetales til (ektefelle, samboer eller barn)

Priseksempler for OBOS Livsforsikring (10G)

 

Alder

Medlem

Pris per måned*

Medforsikret

Pris per måned*
25 år27 kr27 kr
30 år27 kr27 kr
35 år38 kr38 kr
40 år62 kr62 kr
45 år103 kr103 kr

*Prisene gjelder fra 1. januar 2024, og er rundet opp til hele kroner. Tabellen er priseksempeler på forskjellige aldre, og vil kunne variere fra år til år. For å finne månedsprisen for 20G, 30G OG 40G ganger du med henholdsvis to, tre og fire. G = folketrygdens grunnbeløp. G endres hvert år per 1 mai. Sjekk grunnbeløpet her. 

OBOS Uføreforsikring

OBOS Uføreforsikring gir økonomisk trygghet dersom du får redusert inntekten din på grunn av langvarig sykdom. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.

 • Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør
 • Erstatningsutbetalingene er fritatt for inntektsskatt
 • Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år
 • Forsikringen kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer 
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse – fra 1.186.200 kroner og opptil 4.744.800 kroner

Priseksempler for OBOS Uføreforsikring (10G)

 

Alder

Medlem

Pris per måned*

Medforsikret

Pris per måned*
25 år279 kr279 kr
30 år279 kr279 kr
35 år279 kr279 kr
40 år493 kr493 kr
45 år734 kr734 kr

*Prisene gjelder fra 1. januar 2024, og er rundet opp til hele kroner. Tabellen er priseksempeler på forskjellige aldre, og vil kunne variere fra år til år. For å finne månedsprisen for 20G og 30G ganger du med henholdsvis to og tre. G = folketrygdens grunnbeløp. G endres hvert år per 1 mai. Sjekk grunnbeløpet her. 

Se flere av OBOS medlemsfordeler

Tryg Legehjelp

Inkludert i OBOS personforsikring. Få hjelp av erfarne leger og sykepleiere 365 dager i året.

 • Slipp unødvendige legebesøk
 • Få resept og henvisning til spesialist
 • Få svar innen 45 sekunder eller bli ringt tilbake
Les mer om Tryg Legehjelp