Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Mor og baby

10% NETTRABATT

OBOS Personforsikring

Ingen kan forsikre seg mot sykdom, ulykke og dødsfall, men med OBOS Personforsikring stiller du og familien sterkere økonomisk dersom uventede utfordringer kommer. 

Få pris - raskt og enkelt!

Forsikring av liv og helse

Sykdom, ulykke og dødsfall kan ingen forsikre seg mot. Men med OBOS personforsikring får du og familien en økonomisk trygghet som sikrer at livsstilen ikke må endres i en allerede utfordrende situasjon. OBOS personforsikring inneholder en livsforsikring og en uføreforsikring som gir trygghet.

Sjekk pris og kjøp forsikring

Med OBOS Personforsikring får du blant annet:

OBOS Livsforsikring

OBOS Livsforsikring gir en engangsutbetaling ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke.

 • Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Forsikringen gjelder til og med 70 år
 • Kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse – fra 1.114.770 kroner og opptil nesten 4.500.000 kroner
 • Du bestemmer hvem forsikringen skal utbetales til (ektefelle, samboer eller barn)

Priseksempler for OBOS Livsforsikring (10G)

 

Alder

Medlem

Pris per måned*

Medforsikret

Pris per måned*
25 år22 kr22 kr
30 år22 kr22 kr
35 år31 kr31 kr
40 år51 kr51 kr
45 år84 kr84 kr

*Prisene gjelder fra 1. juli 2022 og er rundet opp til hele kroner. For å finne månedsprisen for 20G, 30G OG 40G ganger du med henholdsvis to, tre og fire. G = folketrygdens grunnbeløp. G endres hvert år per 1 mai. Sjekk grunnbeløpet her. 

OBOS Uføreforsikring

OBOS Uføreforsikring gir økonomisk trygghet dersom du får redusert inntekten din på grunn av langvarig sykdom. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.

 • Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør
 • Erstatningsutbetalingene er fritatt for inntektsskatt
 • Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år
 • Forsikringen kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer 
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse – fra 1.114.770 kroner og opptil nesten 3.400.000 kroner

Priseksempler for OBOS Uføreforsikring (10G)

 

Alder

Medlem

Pris per måned*

Medforsikret

Pris per måned*
25 år115 kr115 kr
30 år152 kr152 kr
35 år189 kr189 kr
40 år290 kr290 kr
45 år578 kr578 kr

*Prisene gjelder fra 1. juli 2022 og er rundet opp til hele kroner. For å finne månedsprisen for 20G og 30G ganger du med henholdsvis to og tre. G = folketrygdens grunnbeløp. G endres hvert år per 1 mai. Sjekk grunnbeløpet her. 

Se flere av OBOS medlemsfordeler

Tryg Legehjelp

Inkludert i OBOS personforsikring. Få hjelp av erfarne leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.

 • Slipp unødvendige legebesøk
 • Få resept og henvisning til spesialist
 • Få svar innen 45 sekunder eller bli ringt tilbake
Les mer om Tryg Legehjelp