Vi oppdaterer systemene våre.
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på våre sider. Vi beklager dette, og ber deg om å prøve igjen på et senere tidspunkt.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Enebolig med hage

Medlemsfordel

NITO Husforsikring

NITO Husforsikring lønner seg både for deg og miljøet. Ved gjenoppføring av bolig dekkes 50.000 kroner ekstra til klima- eller sikkerhetstiltak. Det er også ekstra fordeler for deg med elbil eller ladbar hybrid.

Kjøp til medlemspris

Unike medlemsfordeler for NITO

 • Ingen egenandel på el-skader som alene rammer ladestasjon til bil, solcellepanel og integrerte hvitevarer.
 • Spesielle fordeler for deg som lader bil hjemme
 • 50.000 kroner i tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak ved totalskade av bolig
 • Bruddskader på integrerte hvitevarer, sanitærporselen og vindu – ingen egenandel
 • Hageanlegg – ingen makssum
 • Valgfri utleieforsikring – kjøp den kun hvis du trenger den
   

Hvor godt vil du være forsikret?

 

NITO Husforsikring

NITO Husforsikring Standard dekker beløpet det vil koste å føre bygningen opp igjen.

Oftest valgt

NITO Husforsikring Ekstra

NITO Husforsikring Ekstra dekker flere typer skader og inneholder fullverdigaranti.

 Beregn prisBeregn pris
Skader som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og elektrisk fenomen.
Naturskader er skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
jaja
Utgifter ved tvister som eier av eiendommen (f.eks. advokathjelp). Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person.
jaja
Erstatning som følge av at egen bolig er ubeboelig og eventuell tapt husleieinntekt. Ingen makssum.
jaja
Skade på hageanlegg, inklusiv utvendig vannbasseng.
jaja
Ved gjenoppbygging av et fullverdiforsikret bolighus, mottar du et tilskudd til installering av klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak.
Dette kan for eksempel være:
 • gjenoppbygging av mer energieffektivt hus
 • varmepumpe
 • jordvarme
jaja
Merutgifter ved lovpålagte krav i forbindelse med reparasjon eller gjenoppføring av bygning.
jaja
Merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av avfall. Ingen makssum.
jaja
Skade som følge av plutselig og uforutsett lekkasje fra rør og ved oversvømmelse.
Skade på rør ved brudd på innvendige og utvendige rør tilknyttet bygningen.
jaja
Tyveri og hærverk som oppstår på forsikrede bygg.
jaja
Utgifter til bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter som er utført av autoriserte skadedyrbekjempere.
jaja
Dekker skader på bygningen som følge av treødeleggende råtesopper / ekte hussopp
jaja
Skader som følge av plutselig og uforutsett innstrømming av vann fra terreng eller grunn ved nedbør eller snøsmelting.
neija
Skader på gulv og vegger i våtrom og utbedring av selve mangelen.

Dette gjelder for bad som er yngre enn 10 år med vannskader som følge av håndverkerfeil, monteringsfeil eller materialfeil utført av godkjent/autorisert personell.
neija
Forsikringen gjelder for skadene som oppstår grunnet svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil, men ikke utbedring av selve feilen.
neija
Eksempler kan være hvis rotte/mus gnager over ledninger.
neija
Erstatter vinduer som er blitt punktert. For vinduer som er yngre enn ett år gamle, dekkes hele erstatningssummen. Deretter trekkes et aldersfradrag på 10 % per år.
Har du for eksempel et fem år gammelt vindu som har blitt punktert, dekker vi 50 % av erstatningssummen.
neija
Dekker kostnader til ombygging av bolig til rullestolbruker, hvis medlemmer av husstanden utsettes for ulykkesskade som medfører varig tap av funksjonsevne på over 50 %, eller hvis det fødes barn med tilsvarende funksjonsevne.
neija

Ekstra dekning med Tryg Pluss

Som NITO-medlem har du Tryg Pluss fra første private forsikring du kjøper hos oss. Du får dermed dekningen under med på NITO Husforsikring og NITO Husforsikring Ekstra.
 

NITO Husforsikring

 

NITO Husforsikring Ekstra

 

Anneks, garasje, tilbygg eller lignende som er oppført etter siste hovedforfall
 
jaja

 

Utleieforsikring dekker i tillegg:

 

NITO Husforsikring

 

NITO Husforsikring Ekstra

 

Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
jaja
Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
jaja
Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
jaja
Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
jaja
Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine