Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Dame sitter foran en peis

Medlemsfordel

NITO Husforsikring

NITO Husforsikring lønner seg både for deg og miljøet. Ved gjenoppføring av bolig dekkes 50.000 kroner ekstra til klima- eller sikkerhetstiltak. Det er også ekstra fordeler for deg med elbil eller ladbar hybrid.

Kjøp til medlemspris

Gode grunner til å velge NITO Husforsikring

NITO-medlemmer får 30 % rabatt og unike dekninger på husforsikring hos oss.

 • Ingen egenandel på el-skader som alene rammer ladestasjon til bil, solcellepanel og integrerte hvitevarer
 • Ingen egenandeler ved skade på elbillader, solcellepanel mm.
 • Inntil 50.000,- i tilskudd til klimavennlige tiltak etter skade
 • En forsikring fremforhandlet av NITO

Kjøp til medlemspris

PS! Er huset ditt forsikret andre steder, sier vi opp den andre avtalen for deg. Du trenger ikke gjøre noe.

Hvor godt vil du være forsikret?

 

 

NITO Husforsikring

NITO Husforsikring Standard dekker beløpet det vil koste å føre bygningen opp igjen.

Oftest valgt

NITO Husforsikring Ekstra

NITO Husforsikring Ekstra dekker flere typer skader og inneholder fullverdigaranti.

Skader som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og elektrisk fenomen.
Naturskader er skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
jaja
Utgifter ved tvister som eier av eiendommen (f.eks. advokathjelp). Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person.
jaja
Erstatning som følge av at egen bolig er ubeboelig og eventuell tapt husleieinntekt. Ingen makssum.
jaja
Skade på hageanlegg, inklusiv utvendig vannbasseng.
Ingen egenandel og ingen sumbegrensning for NITO-medlemmer.
jaja
Ved gjenoppbygging av et fullverdiforsikret bolighus, mottar du et tilskudd til installering av klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak.
Dette kan for eksempel være:
 • gjenoppbygging av mer energieffektivt hus
 • varmepumpe
 • jordvarme
jaja
Merutgifter ved lovpålagte krav i forbindelse med reparasjon eller gjenoppføring av bygning.
jaja
Merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av avfall. Ingen makssum.
jaja
Skade som følge av plutselig og uforutsett lekkasje fra rør og ved oversvømmelse.
Skade på rør ved brudd på innvendige og utvendige rør tilknyttet bygningen.
jaja
Tyveri og hærverk som oppstår på forsikrede bygg. 
jaja
jaja
Skader som følge av plutselig og uforutsett innstrømming av vann fra terreng eller grunn ved nedbør eller snøsmelting.
neija
Skader på gulv og vegger i våtrom som er en direkte følge av håndverkerfeil.
Dekker skader som følge av svak konstruksjon, materialfeil eller feilmontering, når arbeidet er utført i løpet av de siste 15 årene av godkjent/autorisert personell.
neija
Forsikringen gjelder for skadene som oppstår grunnet svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil, men ikke utbedring av selve feilen.
neija
Eksempler kan være hvis rotte/mus gnager over ledninger.
neija
Erstatter vinduer som er blitt punktert. For vinduer som er yngre enn ti år gamle, dekkes hele erstatningssummen. Deretter trekkes et aldersfradrag på 10 % per år.
Har du for eksempel et 15 år gammelt vindu som har blitt punktert, dekker vi 50 % av erstatningssummen.
neija
Dekker kostnader til ombygging av bolig til rullestolbruker, hvis medlemmer av husstanden utsettes for ulykkesskade som medfører varig tap av funksjonsevne på over 50 %, eller hvis det fødes barn med tilsvarende funksjonsevne.
neija
Råte- og skadedyrforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:
 • Skader på bygningen som skyldes råtesopper
  Gjelder nedbrytning av materialer. Skade på dører, vinduer, lekter på yttervegg/tak, kledning og alt annet utvendig treverk er ikke omfattet.
 • Skader på bygningen som skyldes dyr
 • Bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter
  Dekker utgifter til bekjempelse av mus og rotter innvendig i bygning etter påvist aktivitet. Gjelder også for bekjempelse av skadeinsekter som stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr og skjeggkre.
ValgfriValgfri
Utleieforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:
 • Skadeverk
  Skadeverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500 000 kroner per skadetilfelle.
 • Tyveri og underslag
  Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500 000 kroner per skadetilfelle.
 • Erstatning ved tapt husleieinntekt
  Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende seks måneders husleie.
 • Utgifter i forbindelse med utkastelse
  Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20 000 kroner per skadetilfelle.
ValgfriValgfri

Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår.

Sjekk pris og kjøp husforsikring
 

Ikke medlem i NITO? Les mer og meld deg inn her


Hvorfor bør jeg ha husforsikring?

Uforutsette husskader kan fort bli veldig dyre, så en god husforsikring er en nødvendighet man ikke skal ta lett på.

Les om hvorfor du bør velge NITO husforsikring

 

Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine