Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Dame sitter foran en peis

Medlemsfordel

NITO Husforsikring

NITO Husforsikring lønner seg både for deg og miljøet. Ved gjenoppføring av bolig dekkes 50.000 kroner ekstra til klima- eller sikkerhetstiltak. Det er også ekstra fordeler for deg med elbil eller ladbar hybrid.

Kjøp til medlemspris

Gode grunner til å velge NITO Husforsikring

  • Ingen egenandel på el-skader som alene rammer ladestasjon til bil, solcellepanel og integrerte hvitevarer
  • Ingen egenandeler ved skade på elbillader, solcellepanel mm.
  • 50.000,- i tilskudd til klimavennlige tiltak etter skade
  • En forsikring fremforhandlet av NITO

Kjøp til medlemspris

PS! Er huset ditt forsikret andre steder, sier vi opp den andre avtalen for deg. Du trenger ikke gjøre noe.

Ikke medlem i NITO? Les mer og meld deg inn her

Hvor godt vil du være forsikret?

 

 

NITO Husforsikring

NITO Husforsikring Standard dekker beløpet det vil koste å føre bygningen opp igjen.

Oftest valgt

NITO Husforsikring Ekstra

NITO Husforsikring Ekstra dekker flere typer skader og inneholder fullverdigaranti.

 Beregn prisBeregn pris
Skader som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og elektrisk fenomen.
Naturskader er skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
jaja
Utgifter ved tvister som eier av eiendommen (f.eks. advokathjelp). Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person.
jaja
Erstatning som følge av at egen bolig er ubeboelig og eventuell tapt husleieinntekt. Ingen makssum.
jaja
Skade på hageanlegg, inklusiv utvendig vannbasseng.
jaja
Ved gjenoppbygging av et fullverdiforsikret bolighus, mottar du et tilskudd til installering av klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak.
Dette kan for eksempel være:
  • gjenoppbygging av mer energieffektivt hus
  • varmepumpe
  • jordvarme
jaja
Merutgifter ved lovpålagte krav i forbindelse med reparasjon eller gjenoppføring av bygning.
jaja
Merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av avfall. Ingen makssum.
jaja
Skade som følge av plutselig og uforutsett lekkasje fra rør og ved oversvømmelse.
Skade på rør ved brudd på innvendige og utvendige rør tilknyttet bygningen.
jaja
Tyveri og hærverk som oppstår på forsikrede bygg.
jaja
Skader som følge av plutselig og uforutsett innstrømming av vann fra terreng eller grunn ved nedbør eller snøsmelting.
neija
Skader på gulv og vegger i våtrom som er en direkte følge av håndverkerfeil.
Dekker skader som følge av svak konstruksjon, materialfeil eller feilmontering, når arbeidet er utført i løpet av de siste 15 årene av godkjent/autorisert personell.
neija
Forsikringen gjelder for skadene som oppstår grunnet svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil, men ikke utbedring av selve feilen.
neija
Eksempler kan være hvis rotte/mus gnager over ledninger.
neija
Erstatter vinduer som er blitt punktert. For vinduer som er yngre enn ti år gamle, dekkes hele erstatningssummen. Deretter trekkes et aldersfradrag på 10 % per år.
Har du for eksempel et 15 år gammelt vindu som har blitt punktert, dekker vi 50 % av erstatningssummen.
neija
Dekker kostnader til ombygging av bolig til rullestolbruker, hvis medlemmer av husstanden utsettes for ulykkesskade som medfører varig tap av funksjonsevne på over 50 %, eller hvis det fødes barn med tilsvarende funksjonsevne.
neija

Råte- og skadedyrforsikring

Råte- og skadedyrforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:

 

Husforsikring

 

Husforsikring Ekstra

 

Dekker skader på bygningen som følge av treødeleggende råtesopper/ekte hussopp. Skade på dører, vinduer, lekter på yttervegg/tak, kledning og alt annet utvendig treverk er ikke omfattet.
jaja
Dekker utgifter til bekjempelse av mus og rotter innvendig i bygning etter påvist aktivitet, og bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre og andre skadeinsekter.
jaja

 

Ekstra dekning for deg som NITO-medlem

Som NITO-medlem får du tilgang på mange gode fordeler hos Tryg fra første forsikring du kjøper. Blant annet får du denne dekningen inkludert dersom du kjøper  NITO Husforsikring eller NITO Husforsikring Ekstra.
 

NITO Husforsikring

 

NITO Husforsikring Ekstra

 

Anneks, garasje, tilbygg eller lignende som er oppført etter siste hovedforfall
 
jaja

 

Utleieforsikring dekker i tillegg:

 

NITO Husforsikring

 

NITO Husforsikring Ekstra

 

Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
jaja
Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
jaja
Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
jaja
Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
jaja
Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine