Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Bil kjører på vei

MEDLEMSFORDEL NITO

NITO Bilforsikring

Som NITO-medlem får du bl.a. alltid 70 % startsbonus, og 30 % rabatt på en av markedets beste bilforsikringer.

Kjøp til medlemspris

Skreddersydd bilforsikring for NITO-medlemmer

Vi har gjort NITO Bilforsikring enda bedre for deg som er NITO-medlem.

 • 70 % startbonus for nye- og eksisterende NITO-kunder
 • 30 % rabatt på pris, både på bilforsikring og alle andre forsikringer
 • Parkeringsskade uten bonustap og med ubegrenset forsikringssum
 • Trafikkulykkesforsikring for deg og familien i Europa
 • Startleie leasing, gjør det tryggere å lease ny bil
 • Egne el-bil fordeler
 • Dekker uflaksskader som feilfylling og tap av bilnøkkel

Unik medlemsfordel: 70 % bonus

Som medlem får du 70 % bonus på NITO bilforsikring. Dette gjelder både om det er din første bil, eller om du har lavere bonus fra før. Har du mer enn to bonusreduserende skader de siste to år, vil din nåværende bonus overføres fra tidligere selskap.

Les mer om bonusordningen her.

Kjøp til medlemspris

Hvor godt vil du være forsikret?

 

NITO Bilforsikring Ansvar

Lovpålagt bilforsikring som dekker skader på personer og andres kjøretøy og eiendom.

NITO Bilforsikring Delkasko

Sikrer deg mot hendelser som er utenfor din kontroll, som steinsprut og veihjelp. Velges ofte når bilen er av lavere verdi.

NITO Bilforsikring Kasko

Dekker skader på egen bil, også når du selv har skylden. Erstatter skader på interiør, dekk og felger.

Best dekning

NITO Bilforsikring Ekstra

Vår beste bilforsikring for deg som er NITO-medlem. Dekker parkeringsskade, tapt bilnøkkel og leiebil ved kaskoskade.

 Sjekk pris Sjekk pris Sjekk pris Sjekk pris
Økonomisk ansvar ved skade på person, andres kjøretøy, bygninger og eiendeler.
 
Utgifter til rettshjelp ved tvisteløsning hvis du får behov for juridisk bistand. Dekningen for rettshjelp gjelder i Norden.
jajajaja
Dekker alle i husstanden for trafikkskader som finner sted i Europa.
Gjelder når du er:
 • fører eller passasjer i egen bil
 • passasjer i buss eller drosje
 • syklist i kollisjon med annet kjøretøy
 • fotgjenger som blir påkjørt
ja
Unikt for NITO
ja
Unikt for NITO
ja
Unikt for NITO
ja
Unikt for NITO
Brannskade som følge av brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag. Tyveri av eller fra bil og skade/hærverk på bil ved forsøk på tyveri. Steinsprut- og bruddskader på bilens glassruter/-tak.

Bil Ekstra: Egenandelen reduseres med 1000 kr for brann og tyveri.
neijajaja
Hvis du får en skade, går tom for drivstoff/strøm eller om det plutselig skjer noe annet som gjør at du får driftsstopp, dekker vi utgifter til berging eller tauing.

Får du defekt (flatt) batteri eller kaldstartproblemer mens bilen står parkert hjemme, hjelper vi deg også der.

Hvis bilen din blir skadet/stjålet eller om sjåføren rammes av en ulykke, sykdom eller død, dekker vi hjemreise for fører og passasjerer.
neijajaja
Med kasko har du dekning for en ny tilsvarende bil hvis reparasjonskostnadene er større enn 80 % av nyanskaffelsesverdien. Nyverdierstatning forutsetter at bilen er kjøpt fabrikkny og gjelder inntil bilen er 1 år gammel og inntil bilen har kjørt 15 000 kilometer.
neineijaja
Dekker skade på bilen din og på fastmontert tilbehør (f.eks. takboks) hvis du kolliderer, kjører utfor, velter eller blir utsatt for hærverk eller andre plutselige hendelser. 

Har du Bil Ekstra, erstatter vi fastmontert tilbehør med inntil 50 000 kroner. Har du kasko erstatter vi fastmontert tilbehør med inntil 10 000 kroner.

Foliering regnes også som fastmontert tilbehør.
neineijaja
Plutselig og uforutsett skade på dekk og felger.
Kasko:
Dekkes med avtalt egenandel og bonustap
Bil Ekstra:
Dekker inntil 20 000 kroner uten tap av bonus og med en fast egenandel på 1 000 kroner.
neineijaja
Unikt for NITO
Kasko:
Dekkes med avtalt egenandel og bonustap.
Bil Ekstra: 
Plutselig og uforutsett skade på kjøretøyets interiør, inkludert navigasjonsanlegg. Erstatter inntil 20 000 kroner uten tap av bonus og med en fast egenandel på 2 000 kroner.
neineijaja
Unikt for NITO
Kasko:
Dekker skade på motor.
Bil Ekstra:
Rens av motor hvis du har fylt diesel på bensinbilen, eller omvendt. Erstatter inntil 20 000 kr. - en ekstra høy sum for NITO-medlemmer.
neineijaja
Skade som oppstår mens kjøretøyet er parkert fører ikke til fratrekk av bonus dersom du har forsikringen Bil Ekstra.
Gjelder for inntil 6 år gamle biler og dersom den som forårsaker skaden er ukjent. Ubegrenset erstatningssum.
neineineija
Omfatter resterende startleie når leasingbilen blir totalskadet eller stjålet. Startleie, eller forskuddsleie, er et engangsbeløp som betales inn ved oppstart og utgjør som oftest 10 % av bilens verdi.
neineineija
Leiebil i inntil 60 dager når bilen din er til reparasjon eller ikke er i kjørbar stand etter en skade på bilen som er dekket av forsikringen.
 
Dersom kjøretøyet er utilgjengelig fordi veiforbindelsen er brutt etter naturulykke, dekkes leiebil i inntil 10 dager.
neineineija
Dekker rens av interiør etter plutselig og uforutsett søl med inntil 5000 kr.
neineineija
Unikt for NITO
Skade på bagasje ved utforkjøring, kollisjon, velt og lignende. Omfatter også tyveri av bagasje fra kjøretøyet eller låsbar takboks.
Hver gjenstand er dekket med inntil 5000 kroner og maks erstatning per skadetilfelle er 20 000 kr.
neineineija
Erstatter bilnøkkel som er tapt og reparasjon av skadet bilnøkkel. Erstatter inntil 20 000 kr. - en ekstra høy sum for NITO-medlemmer.
neineineija
Egenandel reduseres med 1000 kr. Redusert egenandel gjelder ikke ved bytte av glass, veihjelp eller tyveri av ladekabel.
neineineija
Unikt for NITO
Omfatter ladekabel til hybrid-/elbil som følge av brann, tyveri eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
neineineija
Plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring med tilhørende styreenheter. For el- og hybridbiler er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet.
Tilleggsdekningen er valgfri når du velger Kasko eller Bil Ekstra og bilen er inntil 10 år gammel.
neineiValgfriValgfri

Spesielt for el- og hybridbil:

 

Ansvar

 

Delkasko

 

Kasko

 

NITO Elbil Ekstra

 

Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp. Det samme gjelder ved driftsstopp fordi kjøretøyet går tom for drivstoff eller strøm. Gjelder for elbil med Delkasko, NITO Bilforsikring og NITO Bilforsikring Ekstra dekning.
neijajaja
Dekker skade på eller tap/tyveri av ladekabel. Ikke bonustap eller egenandel. Gjelder for elbil med NITO Bilforsikring Ekstra dekning.
neineineija
El- eller hybridbil som lånebil i inntil 60 dager ved kaskoskade (hvis tilgjengelig). Gjelder for el- og hybridbil med NITO Bilforsikring Ekstra dekning.
neineineija

Kan kjøpes i tillegg:

 

Ansvar

 

Delkasko

 

Kasko

 

NITO Bil Ekstra

 

Maskinskade er en tilleggsdekning til kasko og gjelder til og med forsikringsperioden kjøretøyet er 8 år. Maskinskade dekker plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade som hindrer fortsatt fremdrift. For el- og hybridbil er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet. Kan kjøpes som tillegg til dekningene kasko og bil ekstra.
neineijaja

Har du hørt om Tryg vei til lappen?

Har du ungdommer i hus som øvelseskjører? Last ned appen «Tryg vei til lappen», og gjør øvelseskjøringen enklere og mer motiverende for både «kjørelærer» og elev. Etter 2000 loggførte kilometer og lappen i lommen, vanker det belønning.

Les mer om Tryg vei til lappen her
Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine