Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Bilde av to jenter som holder en arm opp hver og lager peace tegn. De ser på utsiket over Golden Gate bridge.

Depositumsgaranti

Tryg har i samarbeid med hybel.no utviklet Depositumsgaranti som selges på deres hjemmeside. Depositumsgaranti gir utleier samme sikkerhet som ved et vanlig depositum. Privatpersoner kan benytte depositumsgarantien som et alternativ til depositum ved leie av bolig.

  • Lav engangskostnad

  • Trygghet for utleier

  • Enkel bestilling

  • Tre års varighet

Bestill depositumsgaranti på hybel.no

Et alternativt depositum

Som alternativ til et vanlig depositum kan leietaker kjøpe en depositumsgaranti. Leietaker betaler en engangssum på 14 % av depositumet. Man slipper å binde et stort beløp på en depositumskonto og utleier har samme sikkerhet som ved et ordinært depositum. Garantien dekker blant annet skyldig husleie, utgifter til utkastelse og skader på bolig. Varigheten til depositumsgarantien er tre år.

Hybel kan i tillegg tilby juridisk vanntette husleiekontrakter og depositumsgaranti som et alternativ til depositumskonto

 

  • Melde krav på depositumsgaranti?

    Ønsker du å melde et krav på depositumsgarantien bør du gjøre det så raskt som mulig. Vi anbefaler å lese fullstendige vilkår for å gjøre deg kjent med frister som må overholdes.

    Meld krav