Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Sykeforsikring

En forsikring for sykdom som ikke er yrkesrelatert.

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gir erstatning ved sykdom som følge av arbeidet, mens en sykeforsikring er en forsikring ved annen sykdom enn yrkessykdom. Dersom sykdommen ikke skyldes arbeidet, dekker yrkesskadeforsikringen ingenting. Hvis du vil sikre dine ansatte ved sykdom som ikke er yrkesrelatert, kan en sykeforsikring gi erstatning ved ervervsuførhet og varig mén som følge av sykdom. En gruppelivsforsikring vil i tillegg sikre dine ansattes familier økonomisk dersom den ansatte dør, uansett dødsårsak.

Få et tilbud

I Tryg har vi utviklet helhetlige konsepter for skadeforebyggende arbeid. Sammen med våre kunder avtaler vi og gjennomfører et tilpasset opplegg med utgangspunkt i den enkelte kundes behov. I noen tilfeller foregår dette i nært samarbeid eller i regi av våre nettverkspartnere. Vi har i dag ansatte med hovedoppgave å være rådgivere for våre kunder, vårt salgskorps og våre fagavdelinger. Tryg kan bidra i din bedrift sitt HMS-arbeid.

God ledelse av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) kan bidra til:

  • Økt lønnsomhet

  • Færre skader

  • Lavere sykefravær

  • Bedre trivsel

  • Færre feil

Kontakt Tryg for en gjennomgang av bedriftens eller foreningens behov for sykeforsikring.