Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Naturskadeforsikring

Naturskadeforsikringen dekker naturulykker som for eksempel skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd

Tryg kan bistå både private og bedrifter med naturskadeforsikring på blant annet boliger (faste boliger og fritidsboliger), innbo og næringsbygg. 

Både hus- og innboforsikringen hos Tryg dekker skader som direkte skyldes naturulykker, for eksempel skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Alt dette er i samsvar med "Lov om Naturskadeforsikringer". 

Naturskadeforsikring inkludert i vår husforsikring dekker ikke: 

  • Skade på skog eller avling på rot

  • Motorvogn og tilhenger på bil

  • Småbåter og gjenstander i båten

  • Fiskeredskaper på fartøy eller i sjøen

  • Skade som skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang

  • Utgifter til forebygging, sikring, flytting og lignende

Naturskadeforsikring er en del av Trygs forsikring for hus og innbo og dekker skader som direkte skyldes naturulykker.