Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Helårs reiseforsikring

Reise Ekstra gir de beste dekningene for familien – hele året. Forsikringen gjelder for reiser i hele verden med inntil 70 dagers varighet. Varer reisen din lenger enn dette, kan forsikringen utvides til å gjelde for enkeltreise på inntil 12 måneder.

Reise Ekstra dekker alle typer reiser med unntak av ekspedisjoner og lignende.

En forutsetning for at forsikringen gjelder er at du er medlem av Norsk Folketrygd og fast bosatt i Norge (Folkeregistrert adresse).

Følgende er omfattet:

Sykdom og ulykke på reise

Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Dekker utgifter som:

  • lege
  • medisiner
  • sykehusopphold

Hjemtransport 

Dekker nødvendig hjemtransport ved at du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Følgende er omfattet med sumbegrensninger:

Se hvilke forsikringssummer som gjelder for Reise Ekstra.

Avbestilling    
Avbestilling av reise ved plutselig alvorlig sykdom, ulykke, skade på din bolig eller at det på tidspunktet for planlagt innreise foreligger en situasjon som nevnt under dekning for evakuering. I tillegg dekkes avbestilling dersom en i  reisefølget ditt dør, eller dersom tidspunktet for en planlagt operasjon eller behandling på sykehus fremskyndes eller utsettes.

Forsinkelse 
Dekker utgifter ved forsinket avgang og forsinket fremmøte.

Bagasje    
Dekker skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran og skadeverk  og merutgifter som påløper ved forsinket bagasje.

I tillegg dekkes tap av billetter, pass og penger.

Reiseavbrudd 
Dekkes hvis du i løpet av reisen får et sykehusopphold eller i samråd med lege må holde sengen. Det gis også kompensasjon for avbrutt reise hvis du har fått dekket hjemtransport eller evakuering.

Privatansvar 
Dekker erstatningsansvar som du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annens person eller ting mens du er på reise. Gjelder på reiser utenfor Norden.

Rettshjelp 
Dekker utgifter til juridisk bistand. Gjelder på reiser utenfor Norden.

Ulykke 
Dekker ulykkesskade som inntreffer på reise. Etter fylte 70 år er det egne begrensninger i forsikringssummene ved død og invaliditet. For personer fylt 75 år gjelder ikke denne dekningen.

Evakuering 
Dekker evakuering til fast bostedsadresse i Norge ved:

  • utbrudd av krig eller alvorlige uroligheter

  • terrorhandlinger 

  • naturkatastrofer

  • epidemier

Det er en forutsetning at Det Norske Utenriksdepartementet anbefaler evakuering eller fraråder innreise til eller fortsatt opphold i området, eller at Tryg, etter å ha samrådet med forsikrede, på annet grunnlag finner at det vil være forbundet med overhengende fare for liv eller helse fortsatt å oppholde seg i området.

Egenandel leiebil 
Dekker inntil 10.000 kroner i egenandel til leiebilselskapet ved skade på eller tyveri av leiebilen. Gjelder leiebil til eget bruk på feriereise.

Få 10 % rabatt når du kjøper reiseforsikring på nett

Nettrabatten kommer i tillegg til andre rabatter, som samle- og medlemsrabatter. Sjekk pris raskt og enkelt!