Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Forsinket bagasje

Det hender at bagasjen ikke kommer fram samtidig som deg. Da hjelper reiseforsikringen deg.

Hva erstattes?

Med Reise Ekstra  erstattes utgifter til innkjøp av nødvendige klær, toalettsaker og lignende etter spesifisert kvittering med inntil kr 5 000 per person, når bagasjen er forsinket med minst 4 timer.

Med vanlig reiseforsikring erstattes utgifter til innkjøp av nødvendige klær, toalettsaker og lignende etter spesifisert kvittering med inntil kr 2 000 per person, når bagasjen er forsinket med minst 8 timer.

Husk bekreftelse om forsinket bagasje

For at du skal få erstattet utgifter i en slik situasjon, må du huske å få en bekreftelse om forsinket bagasje fra transportør eller reisearrangør.

Få et tilbud på reiseforsikring