Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Husforsikring - hva dekkes?

Forsikringen kan benyttes for enebolig, tomannsbolig, del av vertikaltdelt tomannsbolig og del av rekkehus som benyttes som enebolig.

Forsikringen kan også omfatte innbo, garasje og andre bygninger som uthus og naust.

Hva som er omfattet i husforsikringen

Husforsikring er en kombinert forsikring som omfatter:

Beregn pris – 10 % nettrabatt

Bygning:

Rettslig erstatningsansvar i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen 
rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen     

Innbo kan omfattes. Da vil forsikringen også inkludere:

 • innbo og løsøre 

 • rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett

 • rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson

Når bygning er forsikret er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • utvendig vannbasseng

 • hageanlegg

 • offentlige påbud

 • tilskudd til klimavennlige tiltak

 • Utgifter til riving og rydding av verdiløse rester etter skade og tapt husleieinntekt ved at bolig ikke kan brukes som følge av skade dekkes uten sumbegrensning.

Når innbo er forsikret er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • eget yrkesløsøre og varer

 • rekontsruksjon av datalagre, notater, manuskripter og tegninger

 • hobbyveksthus

 • løst tilbehør til motorvogn

 • fritidsbåt til og med 15 fot og båtmotor til og med 10 hk

 • varetilhenger

 • opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av skade

 • bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker

Bygning:

 • brann og nedsoting

 • lynnedslag og elektriske fenomener

 • naturskade

 • vannskader og brudd på rørledning

 • skadeverk

 • annen plutselig skade på bygning

Innbo:

 • brann og nedsoting

 • lynnedslag og elektriske fenomen 

 • naturskade

 • vannskader og brudd på rørledning

 • tyveri, skadeverk, ran og overfall

 • kaskoskader på hvitevarer

 • matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Tilbud på husforsikring

Få et uforpliktende tilbud