Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Hva dekker husforsikringen?

En husforsikring kan benyttes for enebolig, tomannsbolig og rekkehus. Innbo, garasje og andre bygninger, som uthus og naust, er også omfattet av husforsikringen.

Hva omfattes av husforsikringen?

Husforsikring er en kombinert forsikring som omfatter:

Bygning

I tillegg til forsikring av selve huset, kan man forsikre andre bygninger på eiendommen. 

Bygningsdekningen omfatter:

 • Bygninger
 • Utvendige rør og ledninger med tilknyttet utstyr
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen 
 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen.

Når bygning er forsikret er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • Utvendig vannbasseng
 • Hageanlegg
 • Offentlige påbud
 • Tilskudd til klimavennlige tiltak
 • Utgifter til riving og rydding av verdiløse rester etter skade og tapt husleieinntekt ved at bolig ikke kan brukes som følge av skade dekkes uten sumbegrensning

Innbo

Innbo er en valgfri dekning under husforsikringen. Dersom man ikke har innboet sitt forsikret et annet sted anbefaler vi å tegne denne dekningen. 

Når innbo er omfattet vil forsikringen også inkludere:

 • Innbo og løsøre
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett
 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson

Når innbo er forsikret er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • Eget yrkesløsøre og varer
 • Rekonstruksjon av datalagre, notater, manuskripter og tegninger
 • Hobbyveksthus
 • Løst tilbehør til motorvogn
 • Fritidsbåt til og med 15 fot og båtmotor til og med 10 hk
 • Varetilhenger
 • Opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av skade
 • Bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker

 

Kjøper du husforsikring via nettsiden vår får du 10% nettrabatt.

Beregn pris på husforsikring

 

Hvilke skader dekker husforsikringen?

Det er mange skadetilfeller som er dekket under bygning- og innbodekningene i husforsikringen.

Bygningsskader som er dekket:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomener
 • Naturskade
 • Vannskader og brudd på rørledning
 • Skadeverk
 • Annen plutselig skade på bygning

Innboskader som er dekket:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomen
 • Naturskade
 • Vannskader og brudd på rørledning
 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall
 • Skader på hvitevarer
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Vær obs på at informasjonen på denne siden er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

Les mer om hva en husforsikring dekker.
 

Standard eller ekstraforsikring?

Vi tilbyr forskjellige dekninger som varierer i omfang. Du kan velge mellom standard- og ekstradekninger på bygnings- og innboforsikring. En ekstraforsikring dekker flere skadetilfeller og høyere erstatningssummer enn en standardforsikring.

Les om standard- og ekstradekning på bygning

Les om standard- og ekstradekning på innbo

 

Tilbud på husforsikring?

Få et uforpliktende tilbud