Tryg Allmennyttige Stiftelse

Tryg Allmennyttige Stiftelse

Tryg Allmennyttige Stiftelse gir økonomisk støtte til trygghetsskapende og allmennyttige formål i Norge.

Tiltak og prosjekter av landsdekkende karakter, eller som har potensial til å bli landsdekkende, blir prioritert. Både direkte og indirekte trygghetsskapende tiltak, som for eksempel forskning, kan få tildeling fra stiftelsen.

Søknader om støtte til helt lokale, avgrensede tiltak, for eksempel bygging av ballbinger, drift av fritidsklubber eller innkjøp av redningsvester, faller utenfor stiftelsens formål. Det gis heller ikke støtte til ordinær drift av ideelle organisasjoner eller prosjekter.

Stiftelsen vurderer forespørsler fra organisasjoner, privatpersoner og forskningsmiljøer.

Søk om støtte

Ønsker du å søke om midler fra Tryg Allmennyttige Stiftelse, fyller du ut vedlagte 
søknadsskjema og sender det på e-post til stiftelsen@tryg.no.

icon-pdf Last ned søknadsskjema her

Søknadene behandles av stiftelsens styre og det avholdes fire ordinære styremøter i året.

Stiftelsens kapitalforvaltning

Stiftelsens kapitalforvaltning finner sted i samsvar med Trygs investeringspolicy, inklusiv de etiske retningslinjer. Du kan lese mer om stiftelsens styre og vedtekter her.