Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Samfunnet vi er en del av

Samfunnet vi er en del av

Samfunnsansvar i Tryg handler om hvordan vi samhandler med omgivelsene vi er en del av, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Som viktige fyrtårn i dette arbeidet står satsingen på natteravnene og utplassering av livbøyen. Begge nasjonale tiltak med henholdsvis 360 natteravngrupper og 34.000 livbøyer over hele landet.

I Tryg er samfunnsansvar en integrert del av vår forretningsdrift og alt vi gjør. Dette basert på en tydelig forankring i konsernledelsen og i Trygs styre. Minst like viktig er et aktivt eierskap ute i forretningsområdene. Utvikling, forsterking og foredling av dette eierskapet er hovedfokuset for vårt interne arbeid med samfunnsansvar.

Bærekraftig utvikling

Som trygghetsleverandør og nordisk skadeforsikringsselskap har Tryg satt særlig fokus på områdene klima/miljøskadeforebygging og trivsel. Dette er sentrale samfunnsområder vi setter på dagsorden i egen organisasjon, i dialog med kunder og leverandører, og i samarbeid med våre partnere.

Vår ambisjon er å ta i bruk organisasjonens samlede kunnskap og kompetanse, og i samspill med våre interessenter omsette denne til bærekraftig samfunnsutvikling.

Dette er utgangspunktet for Trygs arbeid med samfunnsansvar.