Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Samfunnet vi er en del av

Samfunnet vi er en del av

Samfunnsansvar i Tryg handler om hvordan vi samhandler med omgivelsene vi er en del av, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Som viktige fyrtårn i dette arbeidet står satsingen på natteravnene og utplassering av livbøyen. Begge nasjonale tiltak med henholdsvis 360 natteravngrupper og 53.000 livbøyer over hele landet.

I Tryg er samfunnsansvar en integrert del av vår forretningsdrift og alt vi gjør. Dette basert på en tydelig forankring i konsernledelsen og i Trygs styre. Minst like viktig er et aktivt eierskap ute i forretningsområdene. Utvikling, forsterking og foredling av dette eierskapet er hovedfokuset for vårt interne arbeid med samfunnsansvar.

Bærekraftig utvikling

Som trygghetsleverandør og nordisk skadeforsikringsselskap har Tryg satt særlig fokus på områdene klima/miljøskadeforebygging og trivsel. Dette er sentrale samfunnsområder vi setter på dagsorden i egen organisasjon, i dialog med kunder og leverandører, og i samarbeid med våre partnere.

Vår ambisjon er å ta i bruk organisasjonens samlede kunnskap og kompetanse, og i samspill med våre interessenter omsette denne til bærekraftig samfunnsutvikling.

Dette er utgangspunktet for Trygs arbeid med samfunnsansvar.