Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Bruk i forskning

Forsikringsdata fra perioden 2000-2007 er stilt til rådighet for et forskningsprosjekt ved Norges Handelshøyskole.

Formål med prosjektet 
Prosjektet tar sikte på å kartlegge risikoaversjon og risikotype gjennom bruk av forsikringsdata kombinert med offentlig registerinformasjon. Dataene skal kun benyttes i vitenskapelig arbeide.  

Opplysninger som brukes 
Det etableres et datasett med opplysninger om inntekt, utdanning samt forsikring ved at data fra 2000-2007 fra Tryg og Statistisk sentralbyrå (SSB) kombineres. Forsikringsdata fra Tryg utleveres til SSB. SSB kobler på opplysninger om inntekt og utdanning. Deretter overleveres de avidentifiserte data til forskere ved Norges Handelshøyskole navngitt nedenfor. Det utleveres ikke sensitive personopplysninger.  

Konfidensialitet 
Datamaterialet oppbevares konfidensielt og avidentifisert i prosjektperioden. Ved prosjektslutt skal hele datasettet slettes. I de vitenskapelige publikasjonene vil ingen enkeltpersoner kunne gjenkjennes.

Godkjennelser 
Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og Tryg sitt personvernombud. Prosjektet er videre lagt fram for Datatilsynet.

Taushetsplikt og sletting 
Kun navngitte forskere som er underlagt taushetsplikt kan benytte datasettet. Forskerne er underlagt taushetsplikt i forhold til alle involverte dataleverandører. Kun navngitte forskere som er underlagt taushetsplikt kan benytte datasettet. Opprinnelig sluttdato for prosjektet var 03.02.2012. Prosjektet har blitt forlenget. De nødvendige tillatelser fra Statistisk sentralbyrå og Personvernombudet for forskning, samt Tryg, er innhentet i forbindelse med forlengelse. Prosjektet forventes avsluttet 01.03.2021. Datamaterialet skal da slettes. Det kan bli aktuelt med ytterligere utvidelse av forskningsperioden. I så tilfelle vil det innhentes nye tillatelser og gis ny informasjon.

Rettigheter 
Du har som deltaker i forskningsprosjektet rett til innsyn i opplysningene som behandles om deg. Dersom du ønsker innsyn eller om du vil reservere deg fra forskningsprosjektet eller for øvrig har spørsmål, kan du kontakte en av personene i forskergruppen nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at fristen for å reservere seg var 1. september 2009.

Forskergruppe og kontaktinformasjon 
Professor Fred Schroyen, Norges Handelshøyskole  
Telefon: +47 55 95 95 83

Professor Gaute Torsvik, Universitetet i Oslo 
Telefon +47 22 85 74 34

Professor Edwin Leuven,  Universitetet i Oslo 
Telefon +47 22 85 51 39

Karl Ove Aarbu, affiliert forsker - Norges Handelshøyskole 
Telefon: +47 95 04 38 52