Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min bedrift, ved melding av skade og kjøp av forsikringer på nett. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen senere.

Whistleblower Linje

I Tryg er en av våre sterkeste verdier den at vi møter mennesker med respekt, åpenhet og tillit.

Tryg ønsker på denne måten å være et selskap som kunder, samarbeidspartnere, investorer og andre interessenter kan ha full tillit til.

Som ledd i arbeidet med god virksomhetsledelse har Tryg derfor åpnet en mulighet for at medarbeidere og eksterne interessenter kan si fra om de mener at medarbeidere eller den øverste ledelse i Tryg, eller andre med tilknytning til Tryg, bryter loven eller reglene for god selskapsledelse og forretningsskikk.

Alle henvendelser vil bli nøye undersøkt, både for å sikre at ingen Tryg-ansatt opptrer kritikkverdig, og for å sikre at ingen bliver anklaget uten grunn. Alle henvendelser går direkte til sjefen for compliance, DK og leder av revisjonsutvalget i Tryg.

Kontakt Trygs Whistleblower Linje

Det er kun mulig å bruke Whistleblower Linjen hvis du har tilknytning til Tryg, for eksempel som leverandør, kunde, samarbeidspartner, investor eller lignende. Det kan kun rapporteres opplysninger om medarbeidere, styremedlemmer eller andre med tilknytning til Tryg.  

Henvendelser behandles anonymt og fortrolig.

Med vennlig hilsen

Morten Hübbe 
Konsernsjef 

Retningslinjer

Les mer om Trygs Whistleblower Linje:

Retningslinjer for Trygs Whistleblower Linje

Guidelines regarding Trygs Whistleblower Line