Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min bedrift, ved melding av skade og kjøp av forsikringer på nett. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen senere.

Samarbeidspartnere

Tryg har en rekke samarbeidspartnere innenfor flere områder. Her kan du lese mer om hvem vi samarbeider med.

Partneravtaler

Tryg samarbeider med foreninger og organisasjoner. Det gir deg som medlem fordeler og ekstra gunstige tilbud på forsikring. 
Les mer om samarbeidsavtalene for privatkunder 
Se også partneravtalene for bedrifter

Samfunnsansvar

I Tryg er samfunnsansvar en integrert del av vår forretningsdrift og alt vi gjør. Som trygghetsleverandør og nordisk skadeforsikringsselskap har Tryg satt særlig fokus på områdene mangfold, klima/miljø, skadeforebygging og trivsel.

Natteravnene  
Klimaløftet 
Carbon Disclosure Project 
Ambisjoner.no 
Mangfold i arbeidslivet 
NTNU 
Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum 
Skadeforebyggende Forum 
Bymuseet i Bergen