Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Familie på stranden

Bærekraftig forsikring

Vi ønsker å støtte og motivere våre kunder på deres egen bærekraftsreise, ved å tilby bærekraftselementer i våre produkter og tjenester. Og ved å tenke enda mer bærekraft i vår skadebehandlingsprosess.

  Vi har som ambisjon at våre produkter og tjenester støtter våre kunder på deres egen bærekraftsreise. Ved å tilby produkter og tjenester som kan minimere eller hindre skader i å skje, kan vi beskytte klimaet og miljøet vårt.

  Når det oppstår uhell og skader, må vi sikre en bærekraftig skadebehandlingsprosess med fokus på å redusere ressursforbruket, og ta et oppgjør med dagens bruk-og-kast-kultur.

  Produkter og tjenester med bærekraftige elementer

  Vi ønsker å dulte kundene våre til mer bærekraftig atferd ved å tilby gode produkter og tjenester som inkluderer ulike sosiale og miljømessige bærekraftselementer, og som møter behovene deres.

  Både de som nettopp har startet sin bærekraftsreise og de som har bærekraft som førsteprioritet. Vi skal være en aktiv trygghetsskaper som bidrar til å forhindre at skader oppstår ved å fortsette vårt fokus på skadeforebyggende elementer i våre produkter og tjenester.

  Slik kan vi skåne kundene våre for både bekymring og trøbbel – og redusere skade på klima og miljø.

  Trygg vei til lappen

  Et konkret eksempel på et av våre forebyggende tiltak er Trygg vei til lappen. Forskning viser at øvelseskjøring før førerprøven reduserer risikoen for ulykker i etterkant.

  Konkret anbefaler Vegvesenet ungdom å gjennomføre 2000 km med øvelseskjøring. For å støtte opp om dette har vi utviklet og lansert appen «Tryg vei til lappen», der ungdom i Norge under 23 år kan registrere øvelseskjøring.

  Unge som øvelseskjører 2000 km, belønnes med billigere bilforsikring og bedre startbonus

  Bedre kjøreadferd

  Ved å installere en liten elektronisk dings i bilene til våre bedriftskunder, kan vi samle inn data om kjøreadferden og dermed estimere risiko mer nøyaktig enn om man bare tar hensyn til tidligere skadehistorikk.

  Fordelen for våre kunder er enda bedre pris dersom kjøreadferden vurderes som trygg eller bærekraftig, fordi god kjøreadferd betyr mindre drivstofforbruk, færre skader og færre reparasjoner.

  Tryg er partner i Climate Futures

  Tryg er partner i Climate Futures. Der samarbeider vi om et prosjekt som tar sikte på å utvikle nye innovative løsninger for å kunne varsle og håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år frem i tid.

  Prosjektet ledes av NORCE, et uavhengig forskningsinstitutt, som blant annet har fått med seg partnere fra Meteorologisk institutt, Norges Handelshøyskole, pluss en rekke forskere fra hele verden og virksomheter fra energisektoren, landbruk, shipping og forsikring.

  Ved å forstå klimarisiko bedre, blir vi flinkere til å tenke klimarelatert til produktene våre, forebygge skader og prissette risikoen.

  Bærekraftig skadebehandling

  I Tryg behandler vi cirka 1,5 millioner skader hvert år. Derfor er skadebehandling en av våre største ansvarsområder, men også der det er store muligheter for oss til å bidra til en enda mer bærekraftig utvikling.

  I løpet av de siste årene har vi redusert avfalls- og CO2-utslippene fra vår skadebehandling betydelig. Det har vi klart ved blant annet å reparere bilvinduer i stedet for å skifte dem, og ved å gi god veiledning over telefon først, i stedet for å automatisk sende tradisjonell veihjelp på stedet. Og ikke minst, ved å benytte pent brukte bildeler ved reparasjoner, i stedet for nye.

  Vi er et av de ledende forsikringsselskapene i Norden, og ønsker å få fart arbeidet med å gi kundene våre mulighet til å velge en mer bærekraftig skadebehandling. Vi vil bruke all kunnskapen til våre skadeeksperter, og en systematisk tilnærming som involverer hele selskapet i vår streben etter mer bærekraftig skadebehandling.

  Vi mener at partnerskap ofte fører til bedre og mer innovative løsninger, og samarbeider derfor med våre leverandører, partnere og kunder. Et godt eksempel på dette er samarbeidet vårt med Recover AS.

  Se hvordan vi i samarbeid med vår leverandør Recover AS, fjerner fukt, gjenoppretter og reparerer et skadet gulv – i stedet for å skifte ut hele gulvet. Resultatet er like godt som nytt. Dette er det bærekraftige valget, som både sparer kunden for tid og klimaet for CO2.

  Hele bilen til null

  Tryg samarbeider med Zero i prosjektet «Hele bilen til null». Prosjektet fokuserer på verdikjeden bak elbiler og den negative effekten som produksjonen i enkelte tilfeller har på både miljø og mennesker.

  Ved å kartlegge klimakonsekvenser, arbeidsforhold, sporbarhet og dokumentasjon i verdikjeden, er formålet å skape et felles utgangspunkt for å forbedre forholdene og redusere klimapåvirkningen.