Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

To kvinnelige kolleger på en arbeidsplass

Vi er et ansvarlig selskap

Høyt nivå av etikk, og å følge regelverket i landene vi er en del av, er selve fundamentet for å drive en bærekraftig og ansvarlig virksomhet som vår.

  I Tryg har vi forpliktet oss til å drive etisk, transparent og ansvarlig. Etisk og god eierstyring, og å følge all gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning, er fundamentet vi bygger og driver selskapet vårt på. Dette håndheves gjennom Trygs retningslinjer.

  Dette er også de grunnleggende elementene i vår bærekraftstrategi.

  • FUTURE-PROOF – sammen for menneskerettigheter

   Tryg arbeider med og forplikter seg til å respektere alle internasjonalt anerkjente, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter – UNGP – og utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  

   Tryg etterlever UN Global Compacts Ti Prinsipper for Ansvarlig Næringsliv og har signert FUTURE-PROOF plakaten (åpnes i ny fane). 

   Les mer om Trygs erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  • Jostein Hole Kobbeltvedt fra Raftostiftelsen, Marit Warncke fra Bergen Næringsråd og Espen Opedal, direktør for Tryg Forsikring

   Fra venstre til høyre: Jostein Hole Kobbeltvedt fra Raftostiftelsen, Marit Warncke fra Bergen Næringsråd og Espen Opedal, direktør for Tryg Forsikring.

  Ansvarlig innkjøper

  Trygs kjøpsbeslutninger har miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser. Som en stor innkjøper med et betydelig årlig innkjøpsvolum, forplikter vi oss til å bidra til bærekraftig utvikling ved å samarbeide med leverandører som deler våre verdier.

  Bærekraft er en integrert del av våre leverandørstrategier og innkjøpsprosesser, som sikrer at vi opprettholder våre forpliktelser når vi kjøper produkter og tjenester, og inngår avtaler.

  Vi har signert FNs Global Compact og forventer at våre leverandører og partnere – som et minimum – overholder prinsippene beskrevet i vår leverandørkodeks. Vi vurderer om leverandørene våre overholder lovverket og prinsippene våre, og hvordan de presterer på en rekke bærekraftsparametre via vår leverandørsamarbeidsplattform.

  I Tryg har vi tro på at bærekraftig utvikling skjer når vi går i tett dialog og samarbeid med våre leverandører og partnere, og støtter hverandre til å ta neste steg. Vi belønner leverandørene som presterer best.

  Ansvarlige investeringer

  I Tryg ønsker vi å sikre at våre eiendeler er investert på en ansvarlig måte, og at investeringsvirksomheten vår skjer i tråd med våre verdier.

  Dette håndhever vi gjennom vår investeringspolicy (åpnes i ny fane), regelmessige etiske screeninger (åpnes i ny fane) og aktivt eierskap (åpnes i ny fane)

  Trygs investeringsportefølje på omtrent 89 milliarder kroner, er delt inn i to porteføljer: en matchportefølje og en gratisportefølje. Vår investeringsvirksomhet er satt ut til eksterne porteføljeforvaltere som har ha signert FNs prinsipper for ansvarlig investering – UN PRI.

  Vi ønsker å redusere klimaavtrykket som oppstår fra investeringsporteføljen vår. Derfor prioriterer vi å investere i selskaper som bidrar, eller ønsker å bidra, til den grønne omstillingen.

  Vi har satt oss et mål om å redusere CO2-intensiteten i vår aksjeportefølje med 50 % innen 2030, og selge alle våre investeringer i selskaper som produserer fossilt brensel uten en strategi for en grønn omstilling, innen 2030.

  Mangfoldig arbeidsplass

  Det er viktig for oss å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Vi tror at tankemangfold er et avgjørende element for vår fremtidige suksess, og vi ønsker å reflektere samfunnet vi er en del av.

  Derfor har vi fokus på å tiltrekke oss en mangfoldig gruppe av medarbeidere og ledere med ulik bakgrunn, egenskaper og erfaring, som sammen kan møte de varierende behovene til kundene våre og samfunnet ellers.

  Vi mener at mangfoldige ledergrupper tar bedre beslutninger og er mer innovative. Derfor forsøker vi aktivt å øke mangfoldet blant ledergruppene våre på tre parametre: kjønn, alder og bransje eller erfaring.

  For å tiltrekke, ansette og beholde kvinnelige ledere og øke mangfoldet i ledergruppene våre, er vi bevisst på å minimere de ubevisste skjevhetene som kan oppstå i rekrutterings- og HR-prosesser.

  I Tryg verner vi om en inkluderende og likeverdig kultur som fremmer fleksibilitet og balanse mellom jobb og privatliv. Derfor oppfordrer vi ikke bare våre kvinnelige, men også våre mannlige ansatte til å benytte seg av våre gunstige barselforhold.

  Rapportering av likestillings- og mangfoldstiltak er en viktig del av arbeidsgiveres ansvar for å fremme likestilling og mangfold i arbeidslivet. I Tryg tar vi dette ansvaret på alvor og jobber aktivt for å sikre like muligheter og inkludering for alle våre ansatte. Vi følger også rapporteringsplikten som er lovpålagt. Du kan lese mer i vår likestillingsrapport. Last ned likestillingsrapporten(pdf).

  Nyttige lenker