Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Meld skade blir snart enda bedre
Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer. Dette kan bety at Meld skade ikke fungerer som den skal. Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke siden igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Forsikringssvindel

Angår forsikringssvindel deg som kunde? Ja, i høyeste grad.

Vi arbeider for å bekjempe forsikringssvindel

Forsikringssvindel rammer både Tryg og deg som kunde ved at utbetalingene i skadesaker øker. Dette fører igjen til dyrere forsikring.

Store summer

I 2008 avdekket forsikringsselskapene 734 svindelsaker. Disse hadde til sammen et erstatningskrav på 313 millioner kroner. Forsikringsnæringen tror likevel dette bare er en liten del av svindelen som foregår.

Næringen frykter at det årlig utbetales over tre milliarder kroner som følge av forsikringssvindel. Tallene for avdekket svindel har doblet seg de siste 10 årene. Forsikringssvindel er et omfattende og økende samfunnsproblem, i følge Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Hva gjør Tryg med svindel?

Vår grunnholdning er at vi møter alle mennesker med respekt, åpenhet og tillit. Samtidig ser Tryg svært alvorlig på forsikringssvindel og økonomisk kriminalitet.

Vi er opptatt av at ærlige kunder ikke skal betale mer for sine forsikringer enn nødvendig. Derfor jobber Tryg aktivt for å avdekke og bekjempe forsøkene på svindel som vi dessverre blir utsatt for.

Samarbeider med politiet

Våre utredere har høy kompetanse og lang erfaring både fra taktisk og teknisk etterforskningsarbeid. Utrederne samarbeider tett med politiet, og har i tillegg et nettverk av eksterne konsulenter både nasjonalt og internasjonalt.

Kunder som svindler selskapet møtes med politianmeldelse, erstatningsnektelse og oppsigelse. Med hjemmel i norsk lov blir hele erstatningskravet avslått dersom deler av kravet viser seg å være svindel, for eksempel i form av overdrevet skadeoppgave.

Det er imidlertid en klar forutsetning for arbeidet mot forsikringssvindel: Hensynet til alle ærlige kunder skal stå i sentrum.

Både norske myndigheter og Tryg selv stiller strenge krav til objektivitet og høy etisk standard for vårt utredningsarbeid. Vi skiller mellom vår klare holdning til forsikringssvindel og mennesket som har begått handlingen.