Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Tryg og Intact nærmere overtakelse av RSA

Sammen med kanadiske Intact har Tryg lagt inn et bindende oppkjøpsbud på RSAs globale virksomhet. Dersom oppkjøpet gjennomføres, vil Tryg overta Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge, noe som vil gjøre Tryg til det største børsnoterte skadeforsikringsselskapet i Skandinavia. Styret i RSA vil anbefale sine aksjonærer å stemme ja til budet.

Tryg og Intact nærmere overtakelse av RSA

Tryg har nå blitt enige med britiske RSA Insurance Group om en pris på 4,2 milliarder pund for RSAs aktiviteter i Sverige og Norge, samt et delt finansielt eierskap av danske Codan sammen med kanadiske Intact.

- Vi har nå nådd enda en viktig milepæl for å gjennomføre en transaksjon som vil gjøre Tryg til det største børsnoterte skadeforsikringsselskapet i Skandinavia, og som særlig vil styrke vår posisjon i Sverige gjennom overtakelse av Trygg-Hansa.

Dersom transaksjonen går gjennom, ser jeg frem til å ønske Trygg-Hansas og norske Codans om lag 1,3 millioner kunder og over 1500 ansatte velkommen til Tryg-konsernet, sier Trygs konsernsjef Morten Hübbe.

- I flere år har vi vært på utkikk etter særlig Trygg-Hansas virksomhet, dette både på grunn av selskapets sterke merkevare, finansielle resultater og høye kundetilfredshet, men også fordi Tryg har et sterkt verdifellesskap, særlig med Trygg-Hansa, når det gjelder samfunnsengasjement, utdyper Morten Hübbe.


Trygg-Hansa støtter et bredt spekter av allmennyttige aktiviteter som passer godt med Trygs hovedeier, TrygFondens virksomhet innen sikkerhet, helse og trivsel. Selskapet har plassert ut 80.000 livbøyer i Sverige, som tilsvarer Trygs lignende aktiviteter i Norge med nesten 50.000 livbøyer langs norskekysten.

Felles finansielt eierskap av danske Codan

Trygs fokus i den forestående transaksjonen har vært å overta RSAs aktiviteter i Sverige og Norge, for å styrke sin virksomhet i disse to landene, og ikke på Codan i Danmark.

- Vi har vurdert det slik at en overtakelse av Codans danske virksomhet vil kunne medføre uønskede komplikasjoner i transaksjonen, noe vi helst vil unngå, forklarer Morten Hübbe.

Tryg vil derfor inngå et felles finansielt eierskap med det kanadiske skadeforsikringsselskapet Intact, der Tryg og Intact vil eie 50 prosent hver av danske Codan, men der Intact fullt ut vil overta driften av selskapet. I følge Intact har selskapet intensjon om å drive Codan som før, med et fortsatt fokus på å gjøre selskapet til en sterk, lønnsom virksomhet. Samtidig vil Intact vurdere de strategiske langsiktige mulighetene for den danske virksomheten. Det kan for eksempel være å undersøke muligheten for salg eller børsnotering. For øvrig er intensjonen at Intact skal overta RSAs øvrige virksomheter i Canada, Storbritannia og resten av verden.

Positiv respons fra RSA

Tryg og RSA har fullført en omfattende due diligence prosess. Med denne som bakgrunn har Tryg og Intact inngitt et bindende bud på RSAs virksomhet. Styret i RSA har anbefalt RSAs aksjonærer å akseptere budet, og å stemme for dette på generalforsamlingen.

- Vi er svært glade for at vi nå har kommet så langt i prosessen at vi har oppnådd enighet med styret i RSA. Vi har hatt en svært positiv og konstruktiv dialog med RSA hele veien. Nå ser vi frem til neste etappe: Aksjonærenes avstemming, sier Morten Hübbe.

Tryg størst i Skandinavia

Dersom transaksjonen godkjennes av RSAs aksjonærer, vil Tryg bli det største børsnoterte skadeforsikringsselskapet i Skandinavia, med omlag 5,3 millioner kunder og 6 000 ansatte.

Tryg forventer å kunne øke topplinjen med 45 prosent, fra DKK 21.8 milliarder til DKK 31.7 milliarder. Samtidig forventes det at selskapets tekniske resultat vil fordobles fra DKK 3,2 milliarder til DKK 6,3 milliarder (inkludert synergier før skatt). Forventet ROI for transaksjonen vil være ca 7 prosent. Inntjening per aksje (EPS) forventes å stige med et tall i den øvre del av spennet mellom 10 og 20 prosent.  

Synergier

Tryg forventer å ta ut ca. DKK 900 millioner i synergier fra oppkjøpet. Dette antas å være fullt ut realisert i 2024, og skal blant annet skal tas ut gjennom:

  • Administrative kostnader og distribusjon (DKK 370 millioner)
  • Innkjøp (DKK 220 millioner)
  • Skadehåndtering (DKK 140 millioner)
  • Nye inntektsstrømmer basert på deling av "best practice" (DKK 170 millioner)

I Sverige er planen at Moderna og Trygg-Hansas  organisasjoner slås sammen. Det samme gjelder for Codans og Trygs norske organisasjoner. Tryg forventer at integrasjonen, når den er fullt ut realisert i 2024, vil føre til en samlet reduksjon av stillinger i Norge og Sverige på rundt 10-15 prosent. I Tryg-konsernet er det en årlig turnover av ansatte på 8 - 12 prosent, slik at naturlig avgang vil løse en del av overtalligheten. Etterhvert vil det også bli aktuelt med nedbemanninger.

Finansiering og videre prosess

Den totale kjøpesummen på 4,2 milliarder pund skal hovedsakelig finansieres gjennom utstedelse av aksjer – en såkalt aksjeemisjon – som er fullt ut garantert. TryghedsGruppen vil delta i aksjeemisjonen ved å tegne nye aksjer for ca. DKK 9 milliarder.

Nå starter en lengre godkjenningsprosess, som må sluttføres før transaksjonen kan gjennomføres. RSAs aksjonærer må godkjenne transaksjonen på generalforsamlingen, hvor det i en mellomliggende periode i prinsippet kan komme andre bud på selskapet.

Fakta om markedsandeler i de berørte landene:

Danmark: Tryg har ifølge den siste oversikt fra Forsikring og Pensjon en markedsandel på 22,5 pst. og er Danmarks største skadeforsikringsselskap.

Norge: Tryg har ifølge Finans Norge en markedsandel på 13 pst., mens Codans markedsandel i Norge ligger på 2,5 pst .

Sverige: Trygs svenske organisasjon heter Moderna og har ifølge Svensk Forsäkring en markedsandel på 3,5 pst, mens Trygg-Hansa ligger på 14 pst.

Fakta om RSA

  • Codan og Trygg-Hansa er en del av RSA Group, et av verdens ledende globale forsikringsselskaper med fokus på skadeforsikring. RSA har hovedkontor i London, og har rundt 12 200 ansatte som betjener over 9 millioner kunder globalt.

Fakta om Intact

  • Intact er Canadas største forsikringsselskap innen hus, bil- og bedriftsforsikring, med hovedkontor i Canada, og sysselsetter rundt 16 000 medarbeidere som betjener rundt 4 millioner kunder, hovedsakelig i Canada og Nord-Amerika.