Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

De vanligste båtskadene om vinteren

Selv om de færreste bruker båten om vinteren, så er det en del kjedelige ting som kan spolere sesongstarten. Heldigvis er mange av de typiske vinterskadene enkle å unngå. Vi forteller deg hva du kan gjøre for å sikre at båten er i god stand når våren gjør sin ankomst.

Marina med båter dekket av snø

Dessverre er det altfor mange som får avslag på forsikringen fordi båten synker om vinteren som følge av nedbør, snø eller frost. Slike tilfeller handler stort sett om manglende ettersyn. Derfor anbefaler vi å ha båten i opplag på land hvis båten uansett ikke brukes om vinteren.
Terje Fosaas, Skadekonsulent i Tryg.

Vær og nedbør

Husk at en båtforsikring ikke dekker skader som oppstår som følge av nedbør og snø. Hvis båten velter eller synker på grunn av regnvann eller snøtyngde vil du ikke få det dekket. Grunnen til det er fordi det faller inn under krav om normalt ettersyn og vedlikehold.

Vedlikehold er viktig også når båten er under opplag - ikke bare «tilsyn». I mange tilfeller blåser presenning eller kalesje av båten, og båten fylles sakte av vann/snø i ukene etterpå. En båt som ligger i opplag på land ute eller på sjøen krever oftere tilsyn, og må sjekkes og sikres ekstra etter værhendelser med mye vind og nedbør.

Når båten overvintrer på vann

- Ligger båten på vannet om vinteren bør den alltid fortøyes slik at den tåler storm, sier skadekonsulent og båtekspert Terje Fosaas.

- Heng ut tilstrekkelig med fendere slik at ingen deler av båten, hverken skrogsidene, baug eller akter -  kan komme i berøring med brygga eller kaien, sier han

Det er viktig å bruke riktig fortøyningsteknikk og sjekke dimensjonene og styrken på fortøyningstauene. Tenk gjerne gjennom når tauene ble de skiftet sist og de burde vært skiftet ut. Bruk tilstrekkelig store rykkdempere på fortøyningstau slik at tauene ikke slites hele vinteren.

Åpne båter med utenbordsmotor som overvintrer på vann

Den vanlige måten å fortøye båten på er å legge den med baugen inn mot brygga. Men ofte medfører dette at akter på båten blir liggende «ut mot været». Når så bølgene blir store og slår mot båten bak vil vannet slå inn i motorbrønnen og videre inn i båten.

- Hvis båten ikke brukes så ofte om vinteren - eller det er meldt uvær - kan det derfor være lurt å snu båten med baugen ut mot været og vinden, anbefaler Fosaas.

Når båten overvintrer utendørs på land

Opplagsmateriellet (altså opplagsstativ og presenning) må være riktig dimensjonert og festes passe stramt slik at det ikke kan løsne. Linene som holder presenningen på plass kan gjerne trekkes under skroget og slik at man får tråklet linene fram og tilbake under båten.

- Det kan være lurt å fylle vann i tomme kanner fra spylevæske eller lignende og henge dem i maljene på presenningen. Ideelt skal både presenningen og kannene henge rett under fenderlisten på båten. Kannene bør være såpass tunge at presenningen henger trygt også i uvær, forklarer han.

Lensing

Når du sjekker båten bør du påse at den ikke på noe tidspunkt ligger lavere i vannet enn den skal. Det tyder på vanninntrengning i kjøl eller motorrom. Sjekk derfor vannlinjen i forhold til «bunnstoff-linjen» hver gang du etterser båten. Dette er kanskje den viktigste sjekken du gjør.

Åpne båter uten selvlensing må etterses under og etter nedbør. Synkeskader og skade etter regn og nedbør er ikke dekket av forsikringen. Båter med selvlensende dekk har dreneringskanaler ut av skroget hvor regnvannet renner ut. Sjekk at ikke løv, is, snø eller andre ting tetter dreneringskanalene. Dette bør sjekkes hver gang båten ettersees.

Båter med elektrisk lensing er avhengig av at batteriet har strøm. Etter en regnfull natt kan batteriet være tomt hvis dreneringspumpen har gått uavbrutt. Husk da å lade batteriet slik at det alltid har strøm til dreneringspumpen.

Frost

Skader forårsaket av frost er ikke dekket av en båtforsikring. Det er derfor viktig at båtens motoranlegg, skroggjennomføringer, ferskvannssystem, vanntank, varmtvannsbereder og lignende beskyttes tilstrekkelig mot frost. 

Båten må beskyttes mot kulde selv om den ligger på sjøen:

  • Bruk frostvæske eller spylervæske i alle slanger og i rør ned mot skroggjennomføringer både til og fra motoren. Dette gjelder også saltvannsinntak og gråvannsslanger (utløp). Alle skroggjennomføringer må være lukket.
  • Slå gjerne en liter frostvæske eller kjølevæske i toalettskålen og kjør ned slik at dette konserverer pumpemekanismen.
  • Varmtvannstank må dreneres (se brukerhåndbok for båten din).
  • Ferskvannstank må tømmes helt. 
  • Skru av slangene på begge sider (både inn og ut) av ferskvannspumpen og kjør pumpen i 5 sekunder. Da er den tømt.
  • Husk også å tømme eventuelle dusjarmatur, dusj på badeplattform m.m. Hvis mulig bruk trykkluft.
  • Sjekk at frostvæsken på motoren (hvis den er ferskvannskjølt) holder ned mot minus 20-25`C. Gammel frostvæske mister korrosjonsbeskyttende egenskaper og frosttoleranse. Derfor bør du bytte frostvæsken på motoren hvis du er i tvil om når den sist var skiftet
  • Kjør frostvæskeblanding inn i sjø-kjølevannskretsen via impellerpumpen slik at varmeveksler (sjøvannskjøler) er konservert mot frost.
Mange med større båter/seilbåter ligger i havner hvor det er installert bobleanlegg. Slike bobleanlegg er ment til å holde området rundt båten isfritt. Men selv om et bobleanlegg beskytter båten er det ikke fullstendig sikring mot frost.
Terje Fosaas, Skadekonsulent i Tryg.

- Som nevnt dekker ikke en båtforsikring frostskader. Et unntak kan være hvis det kan påvises at båten har blitt skadet som følge av at bobleanlegget slutter å fungere. Men kravet til frostsikring av motoranlegg, skroggjennomføringer og lignende vil fortsatt gjelde, forteller Fosass.

Synking

Synkeskader skjer oftest om høst, vinter, vår, og årsaken er stort sett nedbør og snø kombinert med manglende tilsyn. Vinterens stormer har også vist at å la båten ligge ute vinterstid gir økt risiko for skader.

Båter som brukes og etterses opplever sjeldent synkeskader. Båter som ligger på vannet uten bruk blir gjerne oftere overlatt til seg selv fram til neste vår.
Terje Fosaas, Skadekonsulent i Tryg.

Vann som står i sjøvannsventiler som ikke er tilstrekkelig frostsikret vil fryse til is. Isproppen sprenger ut komponentene i ventilen, men isen vil fortsatt holde detm på plass. Når varmegradene kommer noen måneder etterpå og isproppen tiner, vil sjøvannet fosse inn gjennom den defekte ventilen og båten synker på kort tid. En slik synkeskade vil ikke være dekket av forskring.

- Husk også at hvis båten synker i havna mellom 1. november og 1.mars og årsaken er dekket av båtforsikringen, så vil egenandelen uansett øke med 5000 kroner, minner Terje på om.

- Denne vinteren har vi opplevd at det gjerne har falt 1 meter snø i løpet av 12 timer. Når dette ikke fjernes blir det betydelig vekt på båten som kan ødelegge opplagsutstyr, seter, antenneutstyr, mast, styreposisjoner og annet.

- Hvis snømassene på den ene siden av presenningen plutselig renner av vil gjerne et tonn våt snø på motsatt side plutselig tvinge båten rundt og gjøre at den kan velte eller  tippe og ta inn store mengder vann, avslutter Terje Fosaas.

PS! Dette er viktig:

Det er mange gode grunner til at folk bruker båten om vinteren. Det viktigste er at hvis båten din skal ligge ute mellom 1.november og 1.mars må dette spesifiseres i forsikringen. Skjer det skade mens båten ligger på sjøen i dette tidsrommet og det ikke er registrert, kan det føre til en reduksjon i erstatningen. Og motsatt - vet du at båten alltid ligger på land i perioden 1.nov – 1.mars, så registrer det på din båtforsikring. Da vil du få rabatt for at båten ligger trygt på land under vinterstormene.