Purring på innsendt skadesak gir lenger svartid
Vi har ikke glemt deg! Det er for tiden mange som lurer på når de får svar på skaden de har meldt, dette gjør at svartiden blir lenger. Vi behandler alle innsendte skadesaker fortløpende, og vil gi tilbakemelding så fort skadesaken din er behandlet.

Koronaviruset – hva dekker reiseforsikringen hos Tryg?

Sist oppdatert: 14. mai kl. 09:14

Trygs reiseforsikring gjelder i Norge og i alle land/områder hvor Utenriksdepartementets reiseråd er opphevet på avreisetidspunktet. Dersom landet var gult når du reiste, vil reiseforsikringen gjelde, selv om landet blir rødt når du oppholder deg der. Avbestilling av reise til utlandet dekkes så lenge UD, ved offisielt reiseråd, fraråder reise på avreisetidspunktet og reisen ble bestilt når landet var merket gult.

Reiserådet fra Utenriksdepartementet som fraråder reise til alle land, gjelder nå til 25. mai 2021 med noen unntak. Det vil fortsatt bli gjort unntak for land i EØS/Schengen-området som har tilstrekkelig lav smittespredning. Nye vurderinger vil bli gjort ukentlig. Hvilke områder FHI regner som gule og røde finner du her (fhi.no). Pandemien er i stadig utvikling og åpning for land avhenger av smittesituasjonen til enhver tid.

UDs reiseråd gjelder også for vaksinerte. Det betyr at reiseforsikringen ikke vil gjelde på reiser til røde land, selv om du er fullvaksinert. Myndighetene vurderer nå om vaksinepass skal gi unntak fra reiseråd, karantene og så videre. Vi følger utviklingen og oppdaterer deg fortløpende på hvordan myndighetenes vedtak påvirker din reiseforsikring.

Avbestilling av planlagt reise

Informasjonen gjelder for reiser bestilt før 14. mars 2020 eller når reisemålet var grønt/gult.

Tryg dekker utgifter til avbestilling av reiser til utlandet som du ikke får dekket av andre så lenge det er et gyldig reiseråd for reisemålet på avreisetidspunktet. Det er UDs offisielle reiseråd, og om reisemålet er rødt eller gult, som avgjør om avbestilling dekkes - ikke regjeringens anbefaling om å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av:

 • Reise til land/område som allerede hadde et reiseråd på bestillingstidspunktet for reisen. 
   
 • Reiser som må avlyses på grunn av lokale innreiserestriksjoner. Dette gjelder også hvis det kommer nye lokale restriksjoner, etter at du har bestilt reisen.
   
 • Reiser til land som er gule på avreisetidspunktet selv om myndighetene oppfordrer til å begrense reiseaktivitet. Det må foreligge offisielt reiseråd for din destinasjon på avreisetidspunktet for å få dekket avbestilling.

Avbestilling av innenlandsreise

Reiseforsikringen gjelder som vanlig på innenlandsreiser, og avbestilling av fritidsreiser dekkes dersom årsaken er egen sykdom. Vi har utvidet reiseforsikringen slik at den også dekker avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene på grunn av smittesporing eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Hvis du har helårs forsikring i Tryg via arbeidsgiver, vil utvidet dekning også gjelde for tjenestereiser. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreisedato mellom 01. mars og 31. mai 2021. Merk at dette kun gjelder for kunder med en helårs reiseforsikring i Tryg.

Avbestilling dekkes når du, medforsikret eller eneste reiseledsager blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter. Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person. Du må kunne fremvise dokumentasjon fra kommunehelsetjenesten. Avbestilling av reiser på grunn av, frykt for smitte, selvvalgt karantene, innreisekarantene etter utenlandsopphold eller myndighetenes råd om å unngå reiser, dekkes ikke.

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør.

Slik går du frem ved melding av avbestilling:

 • Du kan vente til avreisedato med å avbestille reisen. Situasjonen kan endre seg slik at UD opphever reiserådet, og du kan reise som normalt. Ofte vil det også være først etter avreisedato du vet hvilken refusjon du kan få fra flyselskap eller reisearrangør. Vi kan ikke behandle saken din før dette er avklart.
   
 • Når flyselskapet kansellerer reisen, har du krav på tilbakebetaling fra flyselskapet. Informasjon om dine rettigheter og refusjon (forbrukerrådet.no).

  Har du fått tilbud om verdikupong fra flyselskapet? Vi erfarer at mange flyselskap nå tilbyr kundene verdikuponger, cashpoints, bonuspoeng ol. i stedet for tilbakebetaling. Uavhengig av hva du velger når det gjelder refusjon, dekker ikke reiseforsikringen flybilletter som erstattes av flyselskapet.
   
 • Pakkereiser skal refunderes av reisearrangøren dersom Utenriksdepartementets reiseråd gjelder ditt reisemål og din reiseperiode. 
   
 • Utgifter du har hatt og som du ikke får refundert av andre, kan du søke om å få dekket på reiseforsikringen din.

Meld avbestilling av reise
 

Når skaden er meldt

Har du reiseforsikring gjennom en fagorganisasjon, annen organisasjon, arbeidsgiver eller kredittkort, vises ikke skademeldingen din på Min Side. Du vil imidlertid motta en bekreftelse på epost når din skademelding er registrert.

Gjennomføring av reise og bestilling av nye reiser

Det er viktig å merke seg at så lenge Utenriksdepartementet (UD) fraråder reise til aktuelt land/område, vil ikke reiseforsikringen gjelde hvis du reiser. Dette gjelder selv om det aktuelle landet har gjenåpnet grensene sine.

Reiser til land i EØS/Schengen som ikke har høy smittespredning som definert av Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomføres med gyldig reiseforsikring. Dette er de land/områder som er markert gule på FHI sitt kart. Reiseforsikringen er gyldig dersom avreise er på et tidspunkt hvor reisemålet er gult. Hvis det endres til rødt i løpet av reisen, gjelder forsikringen fremdeles som vanlig.

Utover dette gjelder reiseforsikringen også på følgende reiser:

 • Reiser i Norge
 • Ren transportreise gjennom rødt område for å komme fra gult til gult område. Gjennomreisen i rødt område skal være uten overnatting og gjennomføres i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har reiseforsikring via arbeidsgiver eller kredittkort, så kan egne regler gjelde for disse forsikringene.

Vi understøtter regjeringens budskap om at situasjonen fremover er uviss. Reiseråd kan bli gjeninnført på kort varsel hvis smittesituasjonen forandrer seg. I tillegg har vi usikkerheten med restriksjoner som på kort varsel kan bli innført lokalt på reisemålet. Hvis du bestiller en reise nå, må du derfor være forberedt på at det kan oppstå situasjoner der reiseforsikringen ikke kan dekke eventuelle økonomiske tap. Vi anbefaler at reiser bestilles med mulighet for endring eller avbestilling slik at reiseplaner kan endres uten store kostnader. I alle tilfeller er det viktig å holde seg oppdatert på lokale myndigheters retningslinjer. En oversikt over EU-land finner du her

Hvorfor reiseforsikringen ikke er gyldig i land med reiseråd?

I Tryg er samfunnsansvar en integrert del av forretningsdriften og som forsikringsselskap har vi et spesielt ansvar i tider som vi nå er inne i. Vi er derfor lojale mot og har lagt oss på en linje der vi følger reiserådene til Utenriksdepartementet. Vi ønsker ikke å stimulere til reiser utenlands når det foregår en internasjonal dugnad for å begrense smitte. Vi kan heller ikke garantere at vi kan hjelpe våre kunder på samme måte som i en normalsituasjon, og har derfor tatt standpunkt i tråd med dette for ikke å skape en falsk trygghet. Det vil si at vi følger vilkårene, og at reiseforsikringen ikke er gyldig i land der det foreligger reiseråd. Det betyr at de som likevel reiser må gjøre det på eget ansvar. Dersom Utenriksdepartementets reiseråd etterhvert åpner for flere land, vil reiseforsikringen følge etter.

Vilkår for reiseforsikring

Du finner fullstendige vilkår for reiseforsikringen her. For mer informasjon om hvilken forsikring du har kan du logge inn på Min side.

 

Hold deg oppdatert om situasjonen

Følg med på myndighetenes informasjon.

Registrering for nordmenn i utlandet

Vi oppfordrer alle nordmenn i utlandet til å registrere sine kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet, slik at man kan motta oppdateringer fra myndighetene. Registrer din kontaktinformasjon hos UD her.
 

Relevante spørsmål