Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Vår samarbeidspartner Trafikkforsikringsforeningen oppdaterer systemene sine. Derfor kan du oppleve problemer med å søke opp registreringsnummer på kjøretøy frem til kl. 14:00. 
Vi beklager ulempen – snart fungerer alt som det skal igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Motorsykler på veien

10 % NETTRABATT

Sannsynligvis Norges beste MC-forsikring

Hos oss er du og sykkelen din trygt forsikret mot de fleste små og store hendelser som kan skje på landeveien. Du skal kjøre både langt og lenge for å finne en bedre MC-forsikring.

Sjekk pris

3 gode grunner til å velge vår MC-forsikring

Skade på fører og passasjer

Skulle du være uheldig og havne i en ulykke, er både du og passasjeren din veldig godt ivaretatt økonomisk om dere får en varig skade.

Skade på parkert sykkel

Står du parkert og får en skade på sykkelen, f.eks. hærverk, påkjørsel eller velt, dekker vi dette for deg – uten at du taper bonus.

Skade på motoren

Maskinskade kan koste deg dyrt. Vi dekker uforutsett skade på motoren, og leiebil eller leie-MC i inntil 10 dager mens din egen sykkel blir klar for nye eventyr.

Se hva du får når du kjøper MC-forsikring

 

Ansvarsforsikring
 

Delkasko

Kasko

Best dekning

MC Ekstra

Økonomisk ansvar ved skade på person, kjøretøy, bygninger og eiendeler.
jajajaja
jajajaja
neijajaja
Erstatter utgifter til berging og tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp.
neijajaja
Veihjelp er utvidet til å omfatte assistanse ved hjemstedet, når årsaken er driftsstopp som følge av defekt (flatt) batteri eller kaldstartproblemer.
neineijaja
Ved sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
neineijaja
Omfatter kostnader til reparasjon av plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring som hindrer fortsatt fremdrift av kjøretøyet. Gjelder også for merkostnader som overstiger egenandelen for demontering og andre undersøkelser som er nødvendig for å fastslå om skaden skal dekkes av selskapet. Forutsetningen er at skaden inntreffer innen 8 år etter at kjøretøyet som fabrikknytt ble registrert første gang.
neineineija
Skade som oppstår mens kjøretøyet er parkert dekkes med inntil 20.000 kroner uten tap av bonus. Eventuell skadevolder må være ukjent. Forutsetter også at skaden inntreffer innen 6 år etter at kjøretøyet som fabrikknytt ble registrert første gang.
neineineija
Ved erstatningsmessig skade erstatter selskapet fastavgift og kilometerleie for inntil 100 kilometer per dag ved leie av bil i gruppe B, eller ved leie av motorsykkel dersom det kan fremskaffes. Leie av motorsykkel eller bil erstattes med inntil 500 kroner pr dag. Leiebil/motorsykkel dekkes i normal reparasjonstid, inntil 10 dager.
neineineija
Samlet erstatningssum for bagasje og annet løst utstyr i låsbar bagasjeboks på kjøretøyet utvides til 30.000 kroner.
neineineija
Erstatningssummen for fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet, utvides til 50.000 kroner.
neineineija
Skade oppstått under transport med ferge eller tog dekkes uten tap av bonus.
neineineija
Ved plutselig og uforutsett teknisk feil på kjøretøyet, som hindrer videre ferdsel, erstattes dokumenterte transportutgifter for levering av reservedeler med inntil 3.000 kroner. Ingen egenandel. Med langtur menes minimum 3 timers reisetid fra bostedsadresse.
neineineija
neineineija
neineineija
Kompensasjon for sykehusinnleggelse utbetales, når forsikrede som følge av ulykkesskade blir innlagt på sykehus i sammenhengende 72 timer eller mer. Sykehusinnleggelse erstattes med en engangserstatning på 5.000 kroner per skadetilfelle.
neineineija
Fører- og passasjerulykkesforsikring dekker skade både på fører og passasjerer. Forsikringen erstatter inntil 200.000 kroner ved varig invaliditet og 100.000 kroner ved død. Har du MC Ekstra utvides forsikringssummen for invaliditet til 500.000 kroner. Forutsetter en invaliditetsgrad større enn 25%. Kan kjøpes som tillegg til alle dekningene.
Valgfri

 

Valgfri

 

ValgfriValgfri

Sjekk pris

Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Ord og uttrykk – Motorsykkel

Jente under paraply

Fordeler og samlerabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler. Du får blant annet:

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om fordelene
  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.