Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Tryg Legehjelp

Tryg Legehjelp leveres av Helsetelefonen

Helsetelefonen består av Norges mest erfarne og kompetente mennesker innen online helsetjenester.

Helsetelefonen eies av Helsetelefonen som ble etablert i 2007 og er Norges ledende private helsetjeneste på telefonrådgiving. I denne perioden har over 500.000 mennesker fått hjelp med sine medisinske bekymringer.

Når du ringer Tryg Legehjelp/Helsetelefonen er det ingen ventetid. I de fleste tilfeller får du svar innen 45 sekunder. Får du ikke det, kan du legge igjen nummeret ditt, så vil en sykepleier ringe tilbake innen svært kort tid.

Alle henvendelser blir besvart av sykepleiere og leger med minst ti års erfaring fra sykehus, legevakt eller allmenn legepraksis. Ansatte i Helsetelefonen har tillegg fått omfattende spesialopplæring for å kunne gi trygge og gode konsultasjoner over telefon og internett. 

Helsetelefonen sine sykepleiere benytter et spesialutviklet dataverktøy, som sikrer at de stiller riktige og relevante spørsmål. Verktøyet er et internasjonalt anerkjent medisinsk beslutningsstøttesystem, som Helsetelefonen har enerett på i Norge.

Et fagråd bestående av legespesialister, psykologer og sykepleier har ansvar for å sikre høy faglig kvalitet.

Tryg vil aldri få tilgang til helseopplysninger eller annen informasjon som du gir i samtale med Tryg Legehjelp eller Helsetelefonen.

  • Ring Tryg Legehjelp

    Tlf: 55 17 90 09

    Tryg Legehjelp er inkludert for alle med personforsikring hos Tryg. Alle samtaler med Tryg Legehjelp/Helsetelefonen er konfidensielle.

    Les mer om Tryg Legehjelp.