Kollektiv forsikring

Med en kollektiv forsikring er du forsikret som del av en gruppe, der alle får samme forsikringsavtale og like vilkår. En kollektiv avtale er vanligvis fremforhandlet av forbundet på vegne av medlemmene og har ofte svært gode dekninger til en god pris. 

En vanlig privat forsikring tilpasser du selv ut fra ønsket dekning (behov), forsikringssum og egenandel. En kollektiv forsikring er mer som en pakke med fastsatte vilkår og forsikringssummer. Prisen på en kollektiv forsikring vil være lik for alle medlemmene i organisasjonen.

Kollektive forsikringer i Utdanningsforbundet

  • Innboforsikring
  • Reiseforsikring
  • Uføreforsikring
  • Livsforsikring
  • Barneforsikring
  • Studentforsikring 

Du kan kjøpe kollektive forsikringer direkte hos Utdanningsforbundet eller hos Tryg.

Kjøp kollektiv forsikring (utdanningsforbundet.no)

Forsikringsfordeler for Utdanningsforbundet

Som medlem får du Utdanningsforbundets unike hus- og bilforsikringer, kollektive forsikringer til svært gode priser og 35 % rabatt på øvrige forsikringer som båt, hytte og husdyr. Du får også andre gode fordeler når du blir kunde hos Tryg.

Medlemsfordeler i Tryg