Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Livs-, uføre- og familieulykkesforsikring for DNMF

Livsforsikring

Livsforsikring gir en økonomisk trygghet og gjør det lettere for dem som sitter igjen etter et dødsfall. En slik forsikring kan for eksempel bidra til å sikre at du har råd til å betjene boliglån eller andre felles forpliktelser.

Livsforsikring kan kjøpes for medlem og for ektefelle/registrert partner/sambo, med to mulige forsikringssummer (12 G eller 24 G). Forsikringssum avtrappes etter fylte 50 år. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2017 kr. 93 634 kr.

 MedlemEktefelle
Alder

Sum = 12G

Sum = 24GSum = 12 GSum = 24G
Pris per årPris per årPris per årPris per år
18-35700,-1401,-377,-756,-
36-401050,-2101,-516,-1031,-
41-45834,-1668,-624,-1248,-
46-501196,-2390,-1174,-2348,-
51-551955,-3909,-1517,-3033,-
56-602208,-4417,-2210,-4422,-
61-652884,-5768,-1833,-3668,-
66-703938,-7875,-3273,-6547,-

 

Kjøp forsikring som medlem Kjøp forsikring som ektefelle/samboer av medlem

Uføreforsikring med langvarig sykdom

Stadig flere blir uføre eller opplever langvarig sykdom. Med DNMFs uføreforsikring med langvarig sykdom står du bedre rustet hvis du og din familie rammes.

Blir du minst 50 prosent varig arbeidsufør gir forsikringen erstatning som kan hjelpe deg til å betjene lån og opprettholde livsstilen du hadde før du ble ufør.

Erstatning ved langvarig sykdom utbetales 2 ganger, ved minimum 50% sykemelding i 18 mnd og 36 mnd, 2G pr utbetaling.

Utbetalingen beregnes ihht sykemeldingsprosenten. Ved 50% sykemelding utbetales 50% av forsikringssummen. Ingen avtrapping ved alder. 

 MedlemEktefelle
Alder

Sum = 5G

Sum = 10GSum = 5GSum = 10G
Pris per årPris per årPris per årPris per år
18-351526,-1852,-1526,-1851,-
36-402239,-2642,-2652,-6467,-
41-452990,-3489,-3548,-4604,-
46-504356,-5310,-4915,-6430,-
51-555533,-6406,-6789,-8919,-
56-607874,-9554,-8523,-10850,-

 

Kjøp forsikring som medlem Kjøp forsikring som ektefelle/samboer av medlem

Familieulykkeforsikring

En ulykke kan få dramatiske følger for deg og dine nærmeste. Med en ulykkesforsikring kan du få hjelp til å takle de økonomiske konsekvensene.

Utbetalingen beregnes ihht sykemeldingsprosenten. Ved 50% sykemelding utbetales 50% av forsikringssummen. Ingen avtrapping ved alder. 

Utbetaling
Pris per år
38G 650,-
19G325,-

 

Få tilbud

Vil du vite mer?

Ring oss på prioritert nummer 55 17 17 70, eller la oss ringe deg.

Chat med oss