Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Familie sitter i sofa

KUNDEFORDEL

Danske Bank Innboforsikring

Med Danske Bank innboforsikring Ekstra kan du være trygg på at verdiene dine hjemme er godt forsikret. Forsikringen er blant markedets beste med en svært god pris.

Beregn pris

Få tilbud

Som Danske Bank-kunde får du vår beste innboforsikring til en god pris. Med innboforsikring ekstra fra Tryg, er du dekt for bl.a. bekjempelse av skadedyr, og skader ved at vann trenger inn gjennom tak og vegger. En god innboforsikring gir en ekstra trygghet dersom uhellet først skulle være ute.

Danske Bank innboforsikring dekker blant annet:

 

Danske Bank innboforsikring

Vår beste innboforsikring for kunder i Danske Bank

 Sjekk pris og kjøp forsikring
Skader som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og elektrisk fenomen.
Naturskader er skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
Med plutselige skader menes skader en ikke kan forutse. Dette gjelder ikke skader som følge av annen skade (f.eks. slitasje, feilmontering o.l.).
ja
Utgifter ved tvister som eier av eiendommen (f.eks. advokathjelp). Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person.
ja
Hvis boligen din blir ubeboelig etter en skade og du må flytte ut midlertidig, dekker vi flyttings- og lagringsutgifter av uskadde gjenstander mens boligen blir reparert.
ja
Blir boligen din ubeboelig etter skade, hjelper vi deg med å dekke utgifter til et midlertidig bosted. Dekkes i normal reparasjonstid.
ja
Dekker egen sykkel/sparkesykkel om den blir skadet eller stjålet når den befinner seg utenfor eiendommen din. Gjelder også el-sykler.
ja
Plutselige og uforutsette skader som oppstår på eiendeler som er hjemme eller midlertidig utenfor hjemmet.
Eksempler kan være om du setter deg på brillene dine eller om et barn knuser vitrineskapet med arvegods i.
ja
Dekker skade på og tyveri av eiendeler under flytting utført av transportbyrå, idrettslag, forening og lignende.
ja
Utgifter til bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter som er utført av autoriserte skadedyrbekjempere.
ja
Eksempler kan være hvis hunden din blir redd og tygger i stykker sofa og puter eller at rotte/mus gnager over ledninger.
ja
Skader som følge av plutselig og uforutsett innstrømming av vann fra terreng eller grunn ved nedbør eller snøsmelting.
ja

Velg riktig forsikringssum

Mange har mer verdier hjemme enn de kanskje er klar over. Hvis alt skulle gå tapt, vil du kanskje bli overrasket over hva det vil koste å kjøpe alt på nytt. Velg derfor en god forsikring med høy nok forsikringssum.Den vanligste forsikringssummen blant våre kunder er 1.500.000 kr.

 ForsikringssumPris per år
Oslo500.0001653
1.500.0002126
2.500.0003027
Resten av landet500.0001053
1.500.0001589
2.500.0002338

 

Se flere av Danske Bank medlemsfordeler

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår for innboforsikring.

Ord og uttrykk – Innboforsikring

Meld skade på bygning og innbo

Som Danske Bank-kunde får du vår beste innboforsikring til en god pris. Med innboforsikring ekstra fra Tryg, er du dekt for bl.a. bekjempelse av skadedyr, og skader ved at vann trenger inn gjennom tak og vegger. En god innboforsikring gir en ekstra trygghet dersom uhellet først skulle være ute.