Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Hva dekker behandlingsforsikring?

Forsikringen gir rask tilgang til medisinsk behandling og dekker operasjoner og annen behandling henvist av lege. Forsikringen er ingen erstatning til det offentlige helsevesen, men et viktig supplement. All behandling skjer på private sykehus og klinikker innen Trygs nettverk i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Behandlingsforsikringen kan tegnes fra 3 måneder og frem til fylte 18 år. Forsikringen kan beholdes ut året forsikrede fyller 26 år.

Dekningen omfatter behandling på privat sykehus/klinikker og spesialistbehandling, herunder:

 • undersøkelser
 • diagnostisering 
 • second opinion 
 • operasjoner
 • gjenopptrening
 • behandling for rus- og spilleavvenning
 • psykiater
 • utgifter til medisin
 • tekniske hjelpemidler etter operasjon
 • reise- og oppholdsutgifter 
 • reiseledsager

Utgifter til offentlig godkjent:

 • fysioterapeut
 • manuell terapeut 
 • kiropraktor 
 • naprapat
 • klassisk akupunktør

8 behandlinger per rullerende år uavhengig av behandlingsform.

Utgifter til:

 • psykolog - inntil 10 timer per rullerende år
 • krisehjelp - inntil 10 timer per rullerende år

Tilbake til barneforsikring dekninger