Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Utvidelse av båtforsikring

Med Båt Ekstra utvider du dekningsomfanget og erstatningsbeløpene for din båtforsikring.

Hovedfordelene med Båt Ekstra er:

  • Egenandel reduseres ved kaskoskade med 2.000 kroner.

  • Forsikringssum for personlig løsøre utvides til 30.000 kroner.

  • Slepejolle/lettbåt/gummibåt med motor inntil 10 HK er medforsikret.

  • Ved erstatningsmessig skade dekkes rimelige ekstrautgifter til opphold, hjemreise for fører og passasjerer, transport eller henting av båt.

  • Ferieavbrudd dekkes med inntil 1.500 kroner pr. dag i 14 dager.

Få et tilbud på båtforsikring

Andre tilleggsdekninger for båt:

Personlig løsøre 

Inkludert i kasko/brann/tyveri dekkes skade på personlig løsøre som befinner seg ombord i båten. Erstatningen er begrenset til 10 % av båtens forsikringssum, høyst 15.000 kroner. Ved behov kan høyere sum avtales.

Maskinskade 

Dekker brudd og brekkasje på båtens maskinelle deler, skade på fartøyets motor ved varmgang som følge av tilstopping i kjølesystem (aldersbegrensning).

Fører- og passasjerulykkesforsikring 

Erstatning ved død eller varig invaliditet som følge av skade eller uhell med båten.

Les mer om vår båtforsikring