Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Utvidelse av båtforsikring

Med Båt Ekstra utvider du dekningsomfanget og erstatningsbeløpene for din båtforsikring.

Hovedfordelene med Båt Ekstra er:

  • Egenandel reduseres ved kaskoskade med 2.000 kroner.

  • Forsikringssum for personlig løsøre utvides til 30.000 kroner.

  • Slepejolle/lettbåt/gummibåt med motor inntil 10 HK er medforsikret.

  • Ved erstatningsmessig skade dekkes rimelige ekstrautgifter til opphold, hjemreise for fører og passasjerer, transport eller henting av båt.

  • Ferieavbrudd dekkes med inntil 1.500 kroner pr. dag i 14 dager.

Få et tilbud på båtforsikring

Andre tilleggsdekninger for båt:

Personlig løsøre 

Inkludert i kasko/brann/tyveri dekkes skade på personlig løsøre som befinner seg ombord i båten. Erstatningen er begrenset til 10 % av båtens forsikringssum, høyst 15.000 kroner. Ved behov kan høyere sum avtales.

Maskinskade 

Dekker brudd og brekkasje på båtens maskinelle deler, skade på fartøyets motor ved varmgang som følge av tilstopping i kjølesystem (aldersbegrensning).

Fører- og passasjerulykkesforsikring 

Erstatning ved død eller varig invaliditet som følge av skade eller uhell med båten.

Les mer om vår båtforsikring