Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Hva dekker innboforsikringen?

Innboforsikring dekker skader på innbo og løsøre i hjemmet. Bor du i leilighet eller leier en bolig kan du kjøpe en egen innboforsikring. For hus og hytte kjøper du innboforsikring i tilknytning til hus- og hytteforsikring.

Hva omfattes av innboforsikringen?

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som dekker:

1. Innbo og løsøre

 • Innbo og løsøre i boligen
 • Eget yrkesløsøre og varer
 • Rekonstruksjon av datalagre, notater, manuskripter og tegninger
 • Vann, fyringsolje og annen væske eller gass
 • Hobbyveksthus

Følgende er kun dekket for brann og tyveri på forsikringsstedet

 • Løst tilbehør til motorkjøretøy 
 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk
 • Varetilhenger
 • Rullestol
 • Hobbydrone og modellfly

Innboet er dekket opptil forsikringssummen du selv velger, men flere av punktene har i tillegg sumbegrensninger. Se fullstendige vilkår her.

2. Utgifter og tap ved erstatningsmessige skader

 • Penger og verdipapirer
 • Programvare
 • Flyttings- og lagringsutgifter
 • Riving, rydding og bortkjøring
 • Opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av en skade
 • Bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker

3. Privatansvar

 • Privat erstatningsansvar

4. Rettshjelp

 • Utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson

 

Hvilke skader dekker innboforsikringen?

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomen
 • Naturskade
 • Vannskader og brudd på rørledning
 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall
 • Plutselige skader på hvitevarer
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger her.
 

Beregn pris – 10 % nettrabatt
 

Tilbud på innboforsikring
 

Få et uforpliktende tilbud