Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Hva dekker innboforsikringen?

Innboforsikring dekker skader på innbo og løsøre i hjemmet. Bor du i leilighet eller leier en bolig kan du kjøpe en egen innboforsikring. For hus og hytte kjøper du innboforsikring i tilknytning til hus- og hytteforsikring.

Hva omfattes av innboforsikringen?

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som dekker:

1. Innbo og løsøre

 • Innbo og løsøre i boligen
 • Eget yrkesløsøre og varer
 • Rekonstruksjon av datalagre, notater, manuskripter og tegninger
 • Vann, fyringsolje og annen væske eller gass
 • Hobbyveksthus

Følgende er kun dekket for brann og tyveri på forsikringsstedet

 • Løst tilbehør til motorkjøretøy 
 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk
 • Varetilhenger
 • Rullestol
 • Hobbydrone og modellfly

Innboet er dekket opptil forsikringssummen du selv velger, men flere av punktene har i tillegg sumbegrensninger. Se fullstendige vilkår her.

2. Utgifter og tap ved erstatningsmessige skader

 • Penger og verdipapirer
 • Programvare
 • Flyttings- og lagringsutgifter
 • Riving, rydding og bortkjøring
 • Opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av en skade
 • Bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker

3. Privatansvar

 • Privat erstatningsansvar

4. Rettshjelp

 • Utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson

 

Hvilke skader dekker innboforsikringen?

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomen
 • Naturskade
 • Vannskader og brudd på rørledning
 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall
 • Plutselige skader på hvitevarer
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger her.
 

Beregn pris – 10 % nettrabatt
 

Tilbud på innboforsikring
 

Få et uforpliktende tilbud