Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Dødsrisikoforsikring

Et dødsfall er en alvorlig påkjenning for familien. Med en dødsrisikoforsikring slipper familien økonomiske bekymringer i tillegg til sorgen.

En dødsrisikoforsikring sikrer familien økonomisk hvis du faller fra. Forsikringen gir de etterlatte en skattefri erstatning. Alle med forsørgeransvar bør ha en dødsrisikoforsikring.

Hva dekker en dødsrisikoforsikring?

En dødsrisikoforsikring er en livsforsikring som gir en skattefri engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du dør. Du bestemmer selv hvem som skal ha erstatningen.

Det vanligste er at den går til gjenlevende ektefelle eller samboer, men den kan også utbetales til barn.

Hvem bør ha en dødsrisikoforsikring?

Alle med forsørgeransvar bør ha en dødsrisikoforsikring. Lever du i et parforhold bør både du og ektefelle eller samboer ha en slik forsikring.

Les mer og bestill tilbud her