Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Beste innboforsikring

Trygs beste innboforsikring dekker skade på innbo og løsøre og egner seg for de som bor i leiligheter eller leid bolig.

Det kan også tegnes innboforsikring i tilknytning til bygningsforsikring.

Hva er omfattet av innboforsikringen?

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som omfatter:

 • Innbo og løsøre

 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett

 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson  

 

I tillegg er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • Eget yrkesløsøre og varer

 • Rekonstruksjon av notater, manuskripter og tegninger

 • Hobbyveksthus

 • Løst tilbehør til motorkjøretøy

 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk

 • Varetilhenger

 • Opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av skade

 • Bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker    

Skader

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:

 • Brann og nedsoting 

 • Lynnedslag og elektriske fenomen   

 • Naturskade

 • Vannskader og brudd på rørledning  

 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall

 • Kaskoskader på hvitevarer

 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Beregn pris – 10 % nettrabatt