Beste innboforsikring

Trygs beste innboforsikring dekker skade på innbo og løsøre og egner seg for de som bor i leiligheter eller leid bolig.

Det kan også tegnes innboforsikring i tilknytning til bygningsforsikring.

Hva er omfattet av innboforsikringen?

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som omfatter:

 • Innbo og løsøre

 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett

 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson  

 

I tillegg er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • Eget yrkesløsøre og varer

 • Rekonstruksjon av notater, manuskripter og tegninger

 • Hobbyveksthus

 • Løst tilbehør til motorkjøretøy

 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk

 • Varetilhenger

 • Opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av skade

 • Bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker    

Skader

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:

 • Brann og nedsoting 

 • Lynnedslag og elektriske fenomen   

 • Naturskade

 • Vannskader og brudd på rørledning  

 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall

 • Kaskoskader på hvitevarer

 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Beregn pris – 10 % nettrabatt