Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Beste innboforsikring

Trygs beste innboforsikring dekker skade på innbo og løsøre og egner seg for de som bor i leiligheter eller leid bolig.

Det kan også tegnes innboforsikring i tilknytning til bygningsforsikring.

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som omfatter:

 • innbo og løsøre

 • rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett

 • rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson  

I tillegg er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • eget yrkesløsøre og varer

 • rekonstruksjon av notater, manuskripter og tegninger

 • hobbyveksthus

 • løst tilbehør til motorkjøretøy

 • fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk

 • varetilhenger

 • opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av skade

 • bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker    

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:

 • brann og nedsoting 

 • lynnedslag og elektriske fenomen   

 • naturskade

 • vannskader og brudd på rørledning  

 • tyveri, skadeverk, ran og overfall

 • kaskoskader på hvitevarer

 • matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Beregn pris – 10 % nettrabatt