Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Livbøyen gjør deg trygg i vann

Endre Ytterland henger opp en livbøye

Dessverre er det fortsatt mange drukningsulykker i Norge. Arbeidet med å sikre bedre svømme- og livredningskunnskaper er derfor viktig, spesielt med tanke på barn og unge. Tryg har i mange år hatt et ønske om å være tett på i det forebyggende arbeidet, da undersøkelser viser at kun halvparten av Norges 10-åringer kan svømme 200 meter eller mer. Sammenligner vi oss med andre land i Norden er vi dårligst. 

Tiltakene nytter

Hans-Jørgen Molvig, direktør i Tryg Forsikring
    Hans-Jørgen Molvig,
    direktør i Tryg​​​

Av drukningsforebyggende tiltak i Norge er Livbøyen en av de mest velkjente, og siden 1952 har Tryg Forsikring utplassert over 57.000 bøyer der folk ferdes ved sjø, elver og vann.

– Vi er ydmyke og takknemlige hver gang vi ser at livbøyen vår har bidratt til å redde liv. Det forteller oss at det nytter å utplassere livbøyer. Men det er for mange drukningsulykker i Norge, og vi etterlyser flere tiltak. Det bør bli obligatorisk med sikringsutstyr både langs kaier og brygger og på badestrender. Er du i fritidsbåt må du ha på deg redningsvest, alltid, og det må være samme promillegrense på sjøen som på land, sier Hans-Jørgen Molvig, direktør i Tryg Forsikring.

Ofte er det kommuner og lokale havnemyndigheter som er faddere og har tilsyn med livbøyene. Mange kommuner har i tillegg fått egne livbøyer av Tryg som de låner ut til skoler i forbindelse med svømmeopplæring og livredningskurs for elevene.

– Kommunene er blitt langt mer bevisst hvilken trygghet livbøyene representerer, og mange havneområder har de siste årene fått satt ut et betydelig antall nye livbøyer der folk ferdes. Tryg-bøyen er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag og DNA. Samtidig er det naturlig for oss å samarbeide med andre som også har en nullvisjon mot drukning, og en av de viktigste samarbeidspartnerne er i så måte Redningsselskapet hvor vi bidrar til deres Trygg i vann-kurs, sier Molvig.

Unge skal være trygge i vann

Redningsselskapets Trygg i vann startet som et prosjekt i Bergen i 2016, og er primært rettet mot elever i niende klassetrinn på ungdomsskolen. Gjennom kurs skal de lære om sikkerhetstiltak og hvordan man behersker å svømme og overleve i sjøen.

Ungdom deltar i kurset Trygg i vann
    Ungdom deltar i kurset Trygg i vann

– Det er svært viktig at barn og unge lærer seg å håndtere miljøet der ulykkene skjer. Det er få som drukner i bassenget, men vi opplever at spesielt barn og ungdommer har mangelfull kunnskap om utemiljø på, ved og i sjø og vann. Det er lærerikt å for eksempel kjenne på kuldesjokket når man havner i sjøen om vinteren, samt lære seg teknikker for å redde seg selv eller andre, sier Endre Ytreland, regionsleder for region vest i Redningsselskapet.

Visjonen til Redningsselskapet er at ingen skal drukne, og sammen med samarbeidspartnere og det offentlige er RS Trygg i vann deres bidrag.

– Vi har en ambisjon om at samtlige elever i niende klassetrinn i hele Norge skal få tilbud om å delta i RS Trygg i vann. Det utgjør vel 65000 elever per år. Programmet består av teori på skolen samt praksis i sjøen. Redningsselskapet bruker livbøyen aktivt i undervisningen til niende klassetrinn på RS Trygg i vann-kursene, og også på andre forebyggende aktiviteter. RS Trygg i vann har i tillegg flere tilbud under samme navn som kurs for lærere, kurs på barnetrinnet med mer, sier han.

Ny læreplan inkluderer svømme- og livredningsopplæring

Utdanningsforbundet med sine 190 000 medlemmer applauderer innsatsen til Redningsselskapet og Tryg. – Dette er viktig, sier Kari Tømmerås i Utdanningsforbundet.

Høsten 2020 trådte den nye læreplanen i kroppsøving i kraft. I den ligger det kompetansemål for grunnskolen i svømme- og livredningsoppæring, og den gir klare føringer på at deler av barnas svømme- og livredningsundervisning skal foregå utendørs.

Elevene må få øve der kritiske situasjoner kan oppstå og på den måten gjenkjenne farene, gjøre risikovurderinger og forstå når andre har problemer. De bør få opplæring i svømming og livredning i trygge omgivelser (basseng), men må i tillegg få øve på disse ferdighetene ute. Det er ute og ikke inne de aller fleste drukningsulykkene skjer, sier Tømmerås.

Livbøyen redder liv og bidrar til arbeidsplasser

Hvert år medvirker Tryg-bøyen til at rundt 15 mennesker reddes fra drukningsulykker, og siden 1952 har livbøyen bidratt til å redde godt over tusen mennesker fra å drukne. Årlig sender Tryg ut vel 2500 nye livbøyer. Mange er erstatning for bøyer som er fjernet, stjålet eller ødelagt. Hver eneste bøye har en egen fadder som har ansvar for at den er i god stand og klar til bruk.

Livbøyene er norskprodusert av firmaet Polyform i Ålesund samt vekst-bedriftene Vekst Ålesund og Grønneviken Industrier i Bergen. De to sistnevnte er bedrifter for varig tilrettelagte arbeidsplasser, og praksisplasser for mennesker som har stått lenge utenfor arbeidslivet.

Ikke medlem av Utdanningsforbundet?

Utdanningsforbundet er Norges største forbund for utdanningssektoren. De forhandler lønns- og arbeidsvilkår for deg og 190 000 medlemmer innen skole, barnehage og resten av utdanningssystemet. Faglig fellesskap, medbestemmelse og forhandlingskraft oppsummerer noen grunner til å være medlem. Utdanningsforbundet dekker hele utdanningsfeltet, og har en sentral rolle i utdanningspolitikken.

Som medlem får du også tilbud om kurs og rimelig boliglån, i tillegg til muligheter for stipend. Du får også et sosialt fellesskap gjennom din lokale fagforening. Les mer på udf.no.

Tryg er forsikringsleverandør for Utdanningsforbundet, og leverer forsikringer til ekstra gode priser for medlemmer. Les mer om fordelene på tryg.no.

(Foto: Redningsselskapet og Tryg Forsikring)