Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Dobbelt forsikring

De fleste forsikringsselskaper har kunder som er dobbelt forsikret. Det har vi også.

Men vi kan ikke vite om du er en av dem. Det kan vi bare finne ut av sammen, når du tar kontakt med oss. 

Bare du vet om du for eksempel har forsikringer gjennom kollektive avtaler via en fagforening, hos din arbeidsgiver, som medlem av en frivillig organisasjon – eller kanskje har du forsikringer via din ektefelle eller samboer. Kanskje har du også forsikringer uten å være klar over det selv?

De vanligste dobbeltforsikringer gjelder reiseforsikringer. Har du Reise Ekstra, er du forsikret ved alle fravær utenfor hageporten din inntil 45 eller 70 dager hele året.

Betaler du en reise ved hjelp av et kredittkort får du ofte automatisk reiseforsikring for akkurat den ene reisen, uten å betale noe ekstra. Reiseforsikringen er da bygget inn i medlemsavgiften. Disse forsikringene overlapper hverandre, men er ikke identiske. Reiseforsikringene som følger kredittkortet har internasjonale standardvilkår, som kan avvike fra det vi forventer i Norge.

Bare konkrete sammenlikninger vil avdekke om det er til din fordel. Vi ser ingen grunn til at du ikke skal benytte deg av slike forsikringer hvis du ikke må betale ekstra. Men slike forsikringer kan på ingen måte erstatte den vanlige reiseforsikringen, som dekker alle reiser hele året, i henhold til vilkårene.

Du blir nå ofte ved kjøp av konkrete gjenstander tilbudt forsikring mot skade på akkurat den gjenstanden. Det mener vi er helt unødvendig. Garantiene vil dekke mange skader, og ved å tegne Innbo Ekstra, vil du ha dekning for nesten alle uhell du kan tenke deg innenfor Norden.

For det første vil garantiene dekke mange skader.  Dessuten vil du ved å tegne Uflaksforsikring ha dekning for nesten alle uhell du kan tenke deg, innen en øvre grense på 10.000 kroner.

Du kan tegne så mange livsforsikringer du vil, og alle vil bli utbetalt i sin helhet ved dødsfall i henhold til vilkårene.

For skadeforsikring får du imidlertid bare én erstatning. Du kan ikke forsikre huset flere ganger og så bygge mange hus hvis huset brenner ned. Men forsikringsselskapene vil da samarbeide slik at du får den erstatning som er gunstigst for deg. Kollektive forsikringer er som regel mer prisgunstige enn private forsikringer. Men de kollektive forsikringene har standardiserte og ofte begrensete vilkår, som ikke fullt ut dekker dine behov og som ikke kan tilpasses dine behov etter hvert som de endrer seg.